U BiH investirano 200 miliona KM u obnovljive izvore energije

U BiH investirano 200 miliona KM u obnovljive izvore energije

Proizvođači energije iz obnovljivih izvora u Federaciji BiH uskoro će potpisati ugovore o isporuci proizvedene energije sa novoformiranim Operaterom za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju. Do sada su proizvođači ugovore potpisivali direktno sa elektroprivredama, ali nakon usvajanja nove regulative iz ove oblasti, Vlada FBiH je donijela uredbu o osnivanju Opertera. Predsjednik Asocijacije proizvođača energije obnovljivih resursa

Proizvođači energije iz obnovljivih izvora u Federaciji BiH uskoro će potpisati ugovore o isporuci proizvedene energije sa novoformiranim Operaterom za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju. Do sada su proizvođači ugovore potpisivali direktno sa elektroprivredama, ali nakon usvajanja nove regulative iz ove oblasti, Vlada FBiH je donijela uredbu o osnivanju Opertera.

Predsjednik Asocijacije proizvođača energije obnovljivih resursa BiH (APEOR) Emir Avdić je kazao kako su cijene, nakon formiranja Operatera, ponovo analizirane i usklađene. Za proizvođače, uglavnom su to privatne male hidroelektrane, vjetro i solarne elektrane, koji imaju ugovore na 12 godina cijene su ostale iste, a za ostale, koji nemaju takve ugovore, cijene su izmijenjene. Inače, od nedavno proizvođači energije iz obnovljivih izvora dobijaju podsticaje, a riječ je o iznosu koji se prikuplja od krajnjih korisnika. Svaki potrošač struje godišnje za podsticaje za obnovljivu energiju izdvaja 12 feninga.

Prema podacima APEOR-a, u obnovljive izvore energije u BiH do sada je investirano 200 miliona KM, a investitori su domaća i strana fizička lica i kompanije. Svi izgrađeni objekti nakon 30 godina prelaze u državno vlasništvo.

Kako nam je kazao Avdić, BiH je jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja ima zaokružen sistem izgradnje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što znači da se svi dijelovi koji se instaliraju u elektroenergetske objekte proizvode u BiH. Ujedno, projektovanje i izgradnja su također u BiH.

Trenutno u Federaciji BiH radi 28 objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a u RS-u osam, dok je u fazi izgradnje još 30 objekata, a svaki od njih košta oko 2,5 miliona KM.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply