U Finskoj puštena u pogon elektrana na biomasu s pohranom energije

U Finskoj puštena u pogon elektrana na biomasu s pohranom energije

Finska energetska firma Fortum u elektrani na biomasu ugradila je sistem za pohranu energije

Prema američkom portalu ‘Renewable Energy World.com’, finska elektroenergetska firma Fortum je nedavno ugradila sistem za pohranu električne energije u BE-TO Jarvenpaa. Sistem se zasniva na primjeni litij-ionske baterije, a poznat je pod nazivom ‘Batcave’. Isporučila ga je francuska firma SAFT, nazivna mu je snaga 2 MW, a kapacitet pohrane 1 MW h električne energije. Sastoji se od 6600 litij-ionskih ćelija i omogućava mrežnu fleksibilnost pri regulaciji frekvencije na sekundnoj i minutnoj razini. Ukupna ulaganja u razvoj tog projekta iznosila su oko 1,6 mil. eura, za što je od finskog Ministarstva ekonomije i zapošljavanja (TEM) dobivena potpora od 30% vrijednosti.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply