U Kantonu Sarajevo kontrole kod privrednih subjekata koji imaju veće kotlovnice

U Kantonu Sarajevo kontrole kod privrednih subjekata koji imaju veće kotlovnice

S obzirom na trenutno stanje, inspekcijske nadzore nad ovim okolnostima, a po ovlaštenju direktora, sada vrše i dva komunalna inspektora. Prioritet u nadzorima su firme koje su prestale koristiti plinske kotlovnice i počele koristiti čvrsto gorivo, saznaje Fena u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona

S obzirom na trenutno stanje, inspekcijske nadzore nad ovim okolnostima, a po ovlaštenju direktora, sada vrše i dva komunalna inspektora. Prioritet u nadzorima su firme koje su prestale koristiti plinske kotlovnice i počele koristiti čvrsto gorivo, saznaje Fena u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kantonalni inspektor zaštite okoliša provodi pojačne nadzore kod privrednih subjekata u Kantonu koji imaju veće kotlovnice.

Inspektor provjerava da li subjekti nadzora posjeduju certifikat o sadržaju sumpora u uglju, koji izdaje akreditovana laboratorija. Osim toga, vrši se i monitoring izvještaja o izvršenim mjerenjima emisija supstanci u zrak. Naime, vlasnici kotlovnica su dužni putem ovlaštenih laboratorija naručiti mjerenje, a izvještaj o izvršenim mjerenjima obavezni su dostaviti Ministarstvu i nadležnoj inspekciji, koja u slučajevima prekoračenja graničnih vrijednosti emisije nalaže zakonom propisane mjere.

Ukoliko se ogluše na ovu obavezu prekršioci podliježu propisanim sankcijama, koje iznose od 1.000 do 5.000 KM za pravne subjekte i za odgovornu osobu od 100 do 500 KM

Pored toga, kantonalni tržišno-turistički inspektori, u saradnji sa kolegama iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, u predstojećem periodu provodit će kontrolu kvaliteta goriva koje se prodaje na benzinskim pumpama u KS-u, najavljeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu