U kojem smjeru BiH ide po pitanju ostvarivanju zacrtanih ciljeva o korištenju biogoriva u transportu?

U kojem smjeru BiH ide po pitanju ostvarivanju zacrtanih ciljeva o korištenju biogoriva u transportu?

BiH, između ostalog, ima obavezu da do 2020. godine 40% energije koju koristi dobiva iz obnovljivih izvora energije. Taj cilj će uključivati i bioenergiju ili energiju proizvedenu iz određenih vrsta biomase, dok se 10% ovog cilja odnosi biogoriva u sektoru transporta. Zbog toga je opći strateški cilj procesa provedbe politika kojima se uređuju obnovljivi izvori energije, tj. biomasa u Bosni i Hercegovini, osigurati osnovu za postizanje definisanih ciljeva, naročito u segmentu grijanja i korištenja biogoriva u transportu, čime se stvara održivo tržište za bioenergiju.

U BiH još uvijek ne postoji analiza o tome koliko je zaista ostvaren cilj od 10% u sektoru transporta, niti postoji strateški pristup institucija za postizanje ovog cilja. Pored toga, kriteriji održivosti koji se primjenjuju na biogoriva u transportu, definisani u Članovima 17 do 21 Direktive 2009/28/EC, unijeli su značajnu promjenu u sektoru transporta. Ti kriteriji su prisutni u različitim sektorima – transportu, poljoprivredi i okolišu – i to bi mogao biti jedan od najvažnijih razloga zašto ni jedna Ugovorna strana, kao ni BiH, još uvijek nije implementirala predmetne odredbe u nacionalno zakonodavstvo. Ovo kašnjenje ima i moglo bi imati negativan uticaj na ciljane rezultate – čak i ako postoji, ili će postojati određeni udio biogoriva na tržištu, ona se neće moći uračunati u postignute ciljeve obnovljivih izvora energije ukoliko ne postoji dokaz o njihovoj održivosti, tj. ukoliko nije ispoštovan kriterij održivosti, odnosno implementiran sistem provjere istog.

Kako bi se institucije u BiH jasno opredjelile za korake koji su neophodni za primjenu odredbi Direktive o obnovljivim izvorima energije, i obaveze prema Ugovoru o energetskoj zajednici o biogorivima, postoji potreba za analiziranjem trenutnog statusa provedbe i izrade preporuka za razvoj strateškog pristupa provedbi s ciljem ostvarivanja sveukupnog cilja i poštivanja odredbi. Te preporuke bi trebale uključiti i prijedloge koraka provedbe i redoslijeda aktivnosti.

Kroz projekat GIZ-a „Poticanje obnovljive energije u BiH“ finansiran od strane njemačkog ministarstva za ekonosmku saradnju i ravoj, izradiće se preporuke za korištenje biogoriva u sektoru transporta BiH, a u skladu s zahtjevima iz Ugovora o energetskoj zajednici.

U ovaj zadatak bit će uključeni međunarodni i domaći eksperti koji će prikupiti podatake, kontaktirati relevantne institucija u segmentu biogoriva i organizvoati javni događaj kako bi se provela javna rasprava o ovoj tematici.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply