U Sarajevu predstavljena biblioteka energetske efikasnosti

U Sarajevu predstavljena biblioteka energetske efikasnosti

Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija za energetsku efikasnost (EE) u BiH. USAID-ov projekt   Ekonomija energetske efikasnosti (3E), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Njemačka razvojna agencija (GIZ) predstavili su danas u Sarajevu zajednički izdavački projekt Biblioteke energetske efikasnosti (EE Biblioteka) u BiH koja je smještena u Američkom kutku u Biblioteci grada Sarajeva. One sadrže informacije o EE koja

Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija za energetsku efikasnost (EE) u BiH.

USAID-ov projekt   Ekonomija energetske efikasnosti (3E), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Njemačka razvojna agencija (GIZ) predstavili su danas u Sarajevu zajednički izdavački projekt Biblioteke energetske efikasnosti (EE Biblioteka) u BiH koja je smještena u Američkom kutku u Biblioteci grada Sarajeva.

One sadrže informacije o EE koja je povezana sa sistematskim upravljanjem energijom u gradovima, provođenjem energetskih pregleda objekata, monitoringom i mjerenjem utroška energije, stvarnim načinima finansiranja projekta implementacije mjera EE kao i uređenja naših ureda u skladu s preporukama “zelenog ureda”.

Predstavnici USAID-a, UNDP-a i GIZ-a u svom uvodnom obraćanju naglasili su značaj općeg i stručnog obrazovanja o EE i izrazili zadovoljstvo doprinosom tih organizacija ovakvom procesu  pokretanjem zajedničkog projekta EE Biblioteke i izdavanje prvih sedam publikacija.

“žKao dio opredijeljenosti vlade SAD-a u rješavanju klimatskih promjena, USAID-ov projekt 3E radi na promociji energetske efikasnosti da bi se sačuvala energija i smanjila emisija stakleničkih gasova”, istakao je šef misije USAID-a Allan Reed dodajući da ove publikacije predstavljaju doprinos podizanju svijesti i znanja javnosti o zaštiti okoline i EE.

Energetska efikasnost, kako je kazao zamjenik stalnog predstavnika UNDP-a Peter van Ruysseveldt, ima strateški prioritet za UNDP u BiH i razlog je udruživanju UNDP-a s drugim razvojnim agencijama da bi pomogli državi da poveća EE u svim sektorima.

“žTrenutni nivo svijesti o EE u BiH je dosta nizak. Međutim, na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, svijest o važnosti mogućih dobrobiti od povećanja EE sve više raste”, kazala je ORF menadžerica za jugoistočnu Evropu Alexandra Hilbig. Naglasila je da ima još dosta posla da se uradi da bi se poruka proširila i došla do svih građana, kao i do donosioca odluka na svim nivoima.

Publikacije su predstavili jedan od urednika EE Biblioteke Raduška Cupać iz UNDP-a i autori knjiga Dušan Gvozdenac, Petar Gvero i Semin Petrović.

Predstavljene su knjige: Vodič kroz Zeleni ured – Priručnik, Vodič kroz Zeleni ured – Radna knjiga, Priručnik za provođenje energetskih pregleda zgrada, Priručnik za sedmičnu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije, Priručnik za upravljanje energijom u gradovima, kantonima i općinama, Ekonomska i finansijska analiza projekata energijske efikasnosti te Vlastita procjena lokalne zajednice u vezi  s motivisanosti za projekte energetske efikasnosti.

Predstavljene su i dvije brošure namijenjene široj publici: Prihvatite izazov težak jednu tonu CO2 i 200 EE savjeta – kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu