U Termoelektrani Kakanj danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji elektrofiltera Bloka 7 snage, 230 MW.

U Termoelektrani Kakanj danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji elektrofiltera Bloka 7 snage, 230 MW.

Ugovor su potpisali generalni direktor JP Elektroprivreda BiH dr. Elvedin Grabovica, izvršni direktor za proizvodnju Senad Sarajlić i predstavnici Konzorcija Hamon GmbH – Claus Brinkmann i Dario Å koro. Vrijednost investicije JP EPBiH je 6,6 miliona eura. Tokom rekonstrukcije na postojeći elektrofilter biće nadograđen vrećasti filter. Kombinacija elektrofiltera i vrećastog filtera je tzv. hibridni filter koji će povećati efikasnost

Ugovor su potpisali generalni direktor JP Elektroprivreda BiH dr. Elvedin Grabovica, izvršni direktor za proizvodnju Senad Sarajlić i predstavnici Konzorcija Hamon GmbH – Claus Brinkmann i Dario Å koro.

Vrijednost investicije JP EPBiH je 6,6 miliona eura. Tokom rekonstrukcije na postojeći elektrofilter biće nadograđen vrećasti filter. Kombinacija elektrofiltera i vrećastog filtera je tzv. hibridni filter koji će povećati efikasnost i smanjiti emisiju prašine sa sadašnjih prosječnih 200 mg/Nm3 na 20 mg/Nm3 što je u skladu sa standardima EU.

Direktor EPBiH Elvedin Grabovica govorio je o značaju projekta za lokalnu zajednicu i naglasio važnost ulaganja ne samo u nove kapitalne projekte već i postojeće kapacitete.

“U protekle tri godine u revitalizaciju i unapređenje rada postojećih objekata uložili smo oko 560 miliona KM.
Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u elektroenergetske objekte, naš elektroenergetski sistem je stabilan i u vanrednim okolnosti nismo imali većih problema u snabdijevanju kupaca električnom energijom. Dio kupaca smo iz preventivnih razloga morali da isključimo sa mreže, tako da je mali procenat kupaca bio bez električne energije. Ovu priliku koristim da se zahvalim uposlenicima elektrodistribucija i cijele JP EPBiH na potpunom angažmanu u ovim okolnostima”, rekao je generalni direktor JP EPBiH.

Govoreći o značaju projekta rekonstrukcije elektrofiltera za lokalnu zajednicu, Grabovica je istakao društvenu odgovornost JP EPBiH “kojoj cilj nije samo ostvarivanje profita već i zaštita sredine i razvoj zajednice”.

“Rekonstrukcija elektrofiltera vršiće se uporedo sa kapitalnim remontom Bloka 7 koji je u pogonu od 1988. godine”, istakao je Hasan čaušević, direktor TE Kakanj.

“Prioritetni ciljevi rekonstrukcije su povećanje efikasnosti elektrofiltera, što će rezultirati smanjenjem emisije prašine i zamjena dotrajalih ventilatora dimnih plinova. Rekonstrukcijom će se stvorit preduslovi za implementaciju projekta odsumporavanja”, kazao je direktor čaušević.

Oko 70 procenata spomenutog ugovora realizovaće domaće kompanije koje će na rekonstrukciji raditi unutar Konzorcija “žHamon” GmbH.

 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply