U toku preuzimanje propisa Evropske unije u elektroenergetskom sektoru

U toku preuzimanje propisa Evropske unije u elektroenergetskom sektoru

Predstavnici institucija iz elektroenergetskog sektora i ključni akteri u Bosni i Hercegovini na sastanku u Neumu jučer i danas su razgovarali o regulatornoj reformi u elektroenergetskom sektoru koju nalaže Treći energetski paket EU i razmotrili početne prijedloge revidiranih pripisa u ovoj oblasti. Drugi tematski seminar u okviru projekta koji finansira EU ”Izrada zakonskog okvira u elektroenergetskom

Predstavnici institucija iz elektroenergetskog sektora i ključni akteri u Bosni i Hercegovini na sastanku u Neumu jučer i danas su razgovarali o regulatornoj reformi u elektroenergetskom sektoru koju nalaže Treći energetski paket EU i razmotrili početne prijedloge revidiranih pripisa u ovoj oblasti.

Drugi tematski seminar u okviru projekta koji finansira EU ”Izrada zakonskog okvira u elektroenergetskom sektoru BiH u skladu sa evropskim pravnim tekovinama” organizovan je s ciljem predstavljanja uslova u pogledu nezavisnosti i rada regulatornih institucija za električnu energiju, kao i razmatranja konceptualnih zakonskih promjena koje je predložio projektni tim.

Tokom prvog dana, rukovodilac programa iz Delegacije EU u BiH Mariandžela Fitipaldi (Mariangela Fittipaldi) objasnila je napredak koji se očekuje u preuzimanju elektroenergetskih propisa EU koji su trenutno predmet izrade u okviru projekta, što je prvi korak ka sprovođenju zakonske reforme u ovom polju.

Na osnovu Ugovora o Energetskoj zajednici, BiH mora u potpunosti da preuzme evropske pravne tekovine u elektroenergetskom sektoru do 1. januara 2015. godine, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Učesnicima su predstavljeni uslovi iz Trećeg energetskog paketa EU u pogledu uspostavljanja i nadležnosti elektroenergetskih regulatornih institucija i njihov uticaj na rad regulatora u BiH – Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH (DERK), Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske (RERS) i Regulatorne komisije za električnu energiju Federacije BiH (FERK).

Kao praktičan primjer, prenesena su regulatorna iskustva i praksa Belgije.

Pored regulatornih pitanja, razmatrana je i socijalna zaštita potrošača električne energije. Prezentacije su održali predstavnici Sekretarijata Energetske zajednice i projektnog tima.

U utorak, projektni tim je predstavio početne zakonske prijedloge sveobuhvatne revizije bh. propisa u elektroenergetskom sektoru. Komentari treba da budu dostavljeni u septembru i oktobru, prije javne debate i nastavka zakonodavne procedure.

Tehnički savjeti projektnog tima odose se na sve četiri nadležnosti u BiH – nivo države, entiteta i Distrikta Brčko.

Projektom se promovišu reforme u elektroenergetskom sektoru u skladu sa uslovima iz Ugovora o Energetskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Projekat u vrijednosti 1,3 miliona eura realizuje AAM Management Information Consulting Ltd. kao vodeći član i Komisija za zaštitu konkurencije Estonije kao partner, saopćeno je danas iz Delegacije EU u BiH.

Fena/Energis

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu