UGE predstavio hibridne ulične svjetiljke koje rade samostalno, a koriste solar i vjetar

UGE predstavio hibridne ulične svjetiljke koje rade samostalno, a koriste solar i vjetar

Urban Green Energy (UGE) je predstavio njihovu alternativu za vanjsku uličnu rasvjetu pod nazivom Sanya Streetlamp koja je samostalna jedinica koja koristi solarnu energiju ili energiju vjetra ili pak kombinaciju tih dviju tehnologija. Sanya Streetlamp je zamišljena za razne kupce te se trenutačno koristi za više komercijalnih projekata i to od sjedišta firmi i velikih trgovina, do

Urban Green Energy (UGE) je predstavio njihovu alternativu za vanjsku uličnu rasvjetu pod nazivom Sanya Streetlamp koja je samostalna jedinica koja koristi solarnu energiju ili energiju vjetra ili pak kombinaciju tih dviju tehnologija.

Sanya Streetlamp je zamišljena za razne kupce te se trenutačno koristi za više komercijalnih projekata i to od sjedišta firmi i velikih trgovina, do pješačkih ulica i parkirališta. Sama UGE svjetiljka koristi HoYi! jeftini vjetroagregat, solarne panele ili kombinaciju tih dviju tehnologija. Svaka od ovih opcija je u stanju u potpunosti proizvoditi električnu energiju za LED svjetlo koje koriste te svjetiljke.

Mateo Chaskel, UGE-ov potpredsjednik je izjavio da je Sanya Streetlamp u odnosu na druga slična rješenja puno pouzdanija i da izgleda bolje, te da je cijeli sistem efikasniji i u energetskom pogledu i u pogledu troškova.

Njihovo LED svjetlo je jače od uobičajenih u takvim sistemima, te je stoga potreban i manji broj svjetiljki za pojedine lokacije. U slučaju lošeg vremena svaka svjetiljka u podnožju ima mjesto gdje se mogu staviti UGE-ove baterije koje mogu davati energiju svjetiljci tokom 5 dana. Same baterije se isporučuju napunjene.

Pri procjeni troškova za mjesta gdje ide više svjetiljki se procjenjuje da je ušteda pri korištenju Sanyovog sistema nekih 35%, a ako se radi samo o jednoj jedinici ušteda bi bila i veća.

Predstavljanje ovog proizvoda se odvja paralelno sa postavljanjem 100 takvih jedinica u Beijingu u Kini, a dodatni projekti se razvijaju u SAD-u, Aziji i Karibima te Africi.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu