Ulaganje u energetiku podstiče razvoj BiH

Ulaganje u energetiku podstiče razvoj BiH

Ulaganja u energetski sektor doprinose stabilnom trendu rasta i razvoja RS-a i BiH – istaknuto je na sastanku u Banjoj Luci entitetskog ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom EU u BiH Larsom-Gunnarom Wigemarkom.

Razmijenili su mišljenja o provedenim obavezama iz Reformske agende, ističući i važnost provedenih mjera, kako zbog procesa pristupanja EU, tako i zbog razvoja privrede i privlačenja novih investicija.

Đokić je naglasio da je iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, RS do sada uspješno ispunila sve obaveze iz Reformske agende, što nije slučaj sa drugim nivoima vlasti u BiH, saopćeno je iz tog resora entitetske vlade.

Teme razgovora bile su i procedure koje se odnose na Zakon o električnoj energiji RS-a, Zakon o gasu RS-a, Prednacrt zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH, kao i Strategija razvoja energetike RS-a, a koje su u skladu sa smjernicama energetske politike Evropske unije, prenosi Fena.

Đokić je naglasio da je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva opredijeljeno za aktivnu i konstruktivnu koordinaciju i politiku saradnje, da dosljedno ispunjava sve svoje obaveze i aktivno učestvuje u reformskim procesima, uz potpuno uvažavanje ustavnih nadležnosti.

Na sastanku je zaključeno da postoji spremnost i za dalju intenzivnu saradnju kako bi se realizovale sve aktivnosti koje mogu doprinijeti efikasnijem dijalogu sa EU, kao i razvoju, napretku i stabilnosti RS, BiH i regiona.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu