USK raspisao Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrana

USK raspisao Javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrana

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, putem Komisije za koncesije, raspisalo je na osnovu Zakona o koncesijama i Odluci Vlade, Javni poziv za dodjelu koncesije za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, projektovanje, građenje, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrana na području Grada Bihaća. Instalirane vjetrolektrane bi trebale biti

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, putem Komisije za koncesije, raspisalo je na osnovu Zakona o koncesijama i Odluci Vlade, Javni poziv za dodjelu koncesije za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, projektovanje, građenje, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrana na području Grada Bihaća.

Instalirane vjetrolektrane bi trebale biti pojedinačne snage do 5 MW , na području Grada Bihaća . Ovim Javnim pozivom daje se budućem koncesionaru pravo objavljanja privredne djelatnosti za izgradnju postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane ukupne instalisane snage do 40 MW na predmetne dvije mikrolokacije.

Predmet koncesije je zemljište površine cca 1.049,611 hektara pogodno za gradnju vjetroelektrana na parcelama k.o. Teočak na području Grada Bihaća.

Vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija je maksimalno 30 (trideset) godina počev od dana puštanja vjetroelektrana u komercijalni pogon.

Ukoliko rezultati mjerenja, na prostoru predmetnih lokacija pokažu da nema ekonomske opravdanosti za gradnju vjetroelektrana, koncesioni ugovor prestaje da važi bez ikakvih daljnjih obaveza ugovornih strana. On se također može I produžiti u skladu sa odredbama Zakona o koncesiji Unsko-sanskog kantona a pravo na produženje roka korištenja ove koncesije, koncesor će odobriti pod uslovom da je koncesionar za sve vrijeme trajanja ove koncesije potpuno i blagovremeno izvršavao svoje obaveze utvrđene Ugovorom o koncesiji.

Pozivu za nadmetanje mogu se odazvati sva domaća i strana zainteresirana pravna lica.

Tenderska dokumentacija – tekst Ugovora o koncesiji može se podići svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova u prostorijama Ministarstva privrede u ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva od 14.01.2016 godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply