Naše usluge
Našim klijentima obezbjeđujemo širok spektar tehničke pomoći u oblasti unapređenja energetske efikasnosti sa primarnim ciljem da damo doprinos razvoju društva Bosne i Hercegovine.
Samostalno i/ili u saradnji sa drugim organizacijama kreiramo i implementiramo projekte u oblasti poboljšanja energetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima i industriji, zgradarstvu i javnim institucijama. Aktivno radimo na podizanju ukupne svijesti o energetskoj efikasnosti.
Izrada projekata
Imate ideju a niste u mogućnosti zaokružiti je u formu projekta? Energis Vam može pomoći da pretvorite tu ideju u projektni prijedlog s kojim možete aplicirati za sredstva za implementaciju.
Energetska istraživanja i analize
u oblasti obnovljive energije i energetske efikasnosti
Feasibility studije (studije isplativosti)
uključujući Tehno-ekonomske analize sa parametrima profitabilnosti, kao što su: neto ušteda, period vraćanja investicionog ulaganja, period otplate investicionog ulaganja, neto sadašnja vrijednost, stopa neto sadašnje vrijednosti, interna stopa rentabilnosti, itd..
Razvoj pilot projekata
u oblasti obnovljive energije, poboljšanje energetske efikasnosti, upravljanja okolišem i otpadom
Savjetovanje o bh. zakonskoj regulativi
savjetodavne usluge o bh. zakonskoj regulativi u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
Energetski auditi
usluge energetskog audita (pregleda) objekata (kućanstva, industrija, zgrada) sa jednostavnim i složenim procesima sa termovizijskim snimcima
Obuke / osposobljavanja
sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije Energis organizuje obuke i osposobljavanja zaposlenicima javnih ustanova, malim i srednjim preduzećima te studentima i nezaposlenim osobama.