Uspješno implementiran seminar i radionica “Održivo poduzetništvo”

Uspješno implementiran seminar i radionica “Održivo poduzetništvo”

Na dan 17.01.2018. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu implementirani su seminar i radionica za 29 studenata master studija na odsjeku za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo, u okviru projekta "Sustainable Youth Entrepreneurship" koji implementira Udruženje Energis uz finansijsku pomoć Francuske ambasade u Sarajevu.

Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis je uspješno realizirao prvi program edukacije mladih za održivo poduzetništvo u okviru projekta “Sustainable Youth Entrepreneurship” koji predstavlja inicijativu Energisa, a koji je finansiran od strane Francuske ambasade u Sarajevu koja je prepoznala važnost ove vrste edukacije i omogućila njenu implementaciju u korist mladih studenta u Sarajevu.

Program poduzetničke obuke je bio fokusiran na transfer znanja mladim i ambicioznim osobama u svrhu njihovog osposobljivanja i podrške za pokretanje vlastitog održivog biznisa, te time jačanjem poduzetništva mladih u Bosni i Hercegovini.

Učesnici obuke i edukacije su dobili priliku da steknu saznanja koja se tiču kreiranja poslovne strategije i poslovnog plana, organizovanja malog biznisa, oblasti poreza i drugih obaveza prema državi, procedure pokretanja biznisa i značaja održivog poslovanja. Obuka je koncipirana kao optimalna kombinacija ex cathedra predavanja i grupnog ili individualnog rada učesnika. Vrhunske ocjene i komentari učesnika su najbolja potvrda da je obuka implementirana na izuzetno visokom nivou od strane predstavnika udruženja i edukatora – Hamdije Mujezina. Nakon završetka programa obuke i edukacije, svih 29 učesnika su dobili certifikat o učešću u ovom jedinstvenom programu poduzetničke obuke.

Kroz projekat je razvijen edukativni materijal u formi poduzetničkog priručnika i drafta biznis plana, koji je dostupan svim zaintersovanim na linku: https://drive.google.com/open?id=1ZzSlBG1PZuXVH-hNyECF8-sKcFcYiW4m

Zbog izuzetnog interesa i društvene koristi ovakve obuke, Energis u narednom periodu planira da realizuje ove obuke i na drugim fakultetima, kao i u drugim gradovima BiH, čime će osigurati novu generaciju održivih poduzetnika.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu