Ušteda energije i ispunjavanje EU direktiva

Ušteda energije i ispunjavanje EU direktiva

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je usvojilo Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH za period 2016 - 2018, čime je BiH ispunila preuzetu obavezu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, kao značajan segment reformskog procesa u oblasti energetske efikasnosti.

Usvajanjem tog akcionog plana stečeni su uslovi za zatvaranje spora koji je Energetska zajednica 2014. pokrenula protiv BiH zbog neispunjavanja preuzetih direktiva za energetsku efikasnost, posebno zbog kašnjenja u donošenju Nacionalnog plana za obnovljive izvore energije.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ocijenio je značajnim što je BiH prvi put dobila plan energetske efikasnosti, posebno zbog toga što će planiranim mjerama doći do uštede električne energije a time i smanjenja misije stakleničkih gasova.

U Akcioni plan su uključene nove mjere za povećanje energetske efikasnosti u oblastima proizvodnje električne i energije za grijanje i hlađenje, uključujući daljinsko grijanje, kao i nove mjere u oblasti prijenosa i distribucije električne energije i plina.

Također, provođenje mjera i programa energetske efikasnosti stvorit će uslove za nove investicije u toj oblasti, što će pomoći da se BiH bolje pozicionira na energetskoj karti Evrope.

– Plan sadrži mjere i programe čija je realizacija u nadležnosti BiH i Brčko distrikta BiH, a sastavni dijelovi su Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji BiH od 2016. do 2018. godine i Izmjene i dopune Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srpskoj do 2018. godine u kojima su detaljno obrađene i planirane mjere i programi čija je realizacija u nadležnosti entiteta – saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu