Usvojena direktiva o energetskoj efikasnosti zgrada

Usvojena direktiva o energetskoj efikasnosti zgrada

Europski parlament dao je zeleno svjetlo novoj direktivi o energetskoj efikasnosti, po kojoj će, između ostaloga, vlade zemalja članica morati obnoviti godišnje najmanje tri posto površine zgrada koje koriste, radi uštede energije. Direktiva predviđa da zemlje članice moraju renovirati tri posto površine zgrada koje pripadaju ili ih koristi središnja administracija. Taj kriterij se odnosi na zgrade čija je

Europski parlament dao je zeleno svjetlo novoj direktivi o energetskoj efikasnosti, po kojoj će, između ostaloga, vlade zemalja članica morati obnoviti godišnje najmanje tri posto površine zgrada koje koriste, radi uštede energije.

Direktiva predviđa da zemlje članice moraju renovirati tri posto površine zgrada koje pripadaju ili ih koristi središnja administracija. Taj kriterij se odnosi na zgrade čija je korisna površina veća od 500 metara kvadratnih, a od 2015. godine veća od 250 kvadratnih metara.

Zemlje članice moći će koristiti i alternativne načine postizanja istih energetskih ušteda.

Direktiva također predviđa da energetske firme svake godine moraju uštediti najmanje 1,5 posto energije koju prodaju. Velika preduzeća morat će svake četiri godine obaviti reviziju potrošnje energije, što će biti prepušteno neovisnim stručnjacima. 

Direktiva je usvojena na plenarnoj sjednici prošle sedmice u Strasbourgu. Tekst zakona, kojem su se usprotivili euroskeptici, usvojen je sa 632 glasa za, 25 protiv i 19 suzdržanih.

Smanjivanje energetske potrošnje za dvadeset posto moglo bi uštediti 50 milijardi eura godišnje, kaže EP.

“Dajući zeleno svjetlo direktivi o energetskoj efikasnosti, Europski parlament usvojio je i stup koji je nedostajao u europskoj strategiji borbe protiv klimatskih promjena”, kazao je izvjestitelj Claude Turmes.

Tekst traži od energetskih kompanija da svake godine ostvare uštede energije na nivou 1,5 posto njihove prodaje. Konačno, sve velike kompanije trebale bi biti podvrgnute energetskoj reviziji koju će svake četiri godine vršiti neovisni stručnjaci. Te revizije počet će tri godine nakon stupanja na snagu direktive a mala i srednja preduzeća bit će izuzeta iz tog pravila.

“Ovaj ključni zakon nije samo važan za postizanje ciljeva o energetskoj sigurnosti i onih vezanih uz klimu, već će zaista ojačati privredu i stvoriti radna mjesta. On će smanjiti troškove naše ovisnosti o uvozu energije”, rekao je Turmes.

 

Izvor: CroEnergo

 

Vezano:

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu