Uticaj Ecodesign i Energy Labelling direktiva na HVAC proizvoide

Uticaj Ecodesign i Energy Labelling direktiva na HVAC proizvoide

Dvije evropske direktive Ecodesign i Energy Labelling direktiva zajedno sa svojim pratećim propisima su počele sa sprovođenjem i intenzivno će mijenjati ragulatorne okvire za HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija) proizvodima na evropskom tržištu. Ovaj članak će predstaviti promjene koje se dešavaju HVAC proizvodima uzrokovane ovim direktivama. Ecodesign direktiva Europska direktiva 2009/125/EC (ponekad se naziva ErP direktiva

Dvije evropske direktive Ecodesign i Energy Labelling direktiva zajedno sa svojim pratećim propisima su počele sa sprovođenjem i intenzivno će mijenjati ragulatorne okvire za HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija) proizvodima na evropskom tržištu. Ovaj članak će predstaviti promjene koje se dešavaju HVAC proizvodima uzrokovane ovim direktivama.

Ecodesign direktiva

Europska direktiva 2009/125/EC (ponekad se naziva ErP direktiva ili Ecodesign direktiva) zahtijeva da energijski proizvodi ispunjavanju ekodizajn zahtjeve kao što je definisano u posebnim provedbenim mjerama za različite proizvode.

Ovi propisi postoje za sljedeće HVAC aparate:

– Zagrijači prostora snage do 400 kW (gasni i naftni kotlovi, električni kotlovi, toplotne pumpe, kogenerativna postrojenja),

– Zagrijači vode i spremnici tople vode (gasni ili naftni zagrijači vode, električni zagrijači vode, zagrijavanje vode pomoću toplotnih pumpi, zagrijavanje vode pomoću solarnih kolektora),

– Klima uređaji i toplotne pumpe zrak-zrak do 12 kW,

– Postrojenja za ventilaciju stambena (<1000 m3/h) ili nestambena (>250 m3/h).

I neke od njihovih komponenti:

– Ventilatori sa električnim motorom od 125W do 500W

– Cirkulatori i pumpe za vodu

– Elektromotori

Neki zahtjevi od ovih propisa su već na snazi (npr. za klima uređaje od 2013. godine) dok će drugi doći na snagu veoma brzo (za zagrijače prostora i vode u septembru 2015., a za ventilaciona postrojenja u januaru 2016. godine).

Ostali propisi su u pripremi od strane Evropske komisije (npr. za toplotne pumpe i klima uređaje velikih kapaciteta, čilere, ventilatore, kondenzacijska postrojenja, kotlove na kruta goriva itd).

Takvi propisi uključuju zahtjeve za:

– Energijske performanse (energijska efikasnost, toplotni gubici),

– Zvučna snaga

– Emisije azotnih oksida u aparatima za sagorijevanje (kotlovi, bojleri, kogeneracijska postrojenja, itd),

– Specifični aspekti dizajna proizvoda.

Osim toga ovi propisi definišu način za procjenu energijske efikasnosti. Na primjer, kako razmotriti sezonsku efikasnost klima uređaja i zagrijača prostora, dnevne efikasnosti zagrijača vode i specifičnu potrošnju energije ventilacionog postrojenja.

Ecodesign direktiva i svi njeni propisi su na ove načine duboko promijenili poziciju HVAC proizvoda na evropskom tržištu. Ovi propisi i standardi će definisati kako treba mjeriti i testirati relevantne parametre za procjenu učinka proizvoda.

Energy labelling direktiva

Evropska direktiva 2010/30/EC (također nazvana Energy Labelling direktiva) odnosi se na pokazatelj potrošnje energije i drugih resursa energetskih proizvoda kroz obilježavanje i informacije koje idu krajnjim korisnicima.

Propisi koji dopunjuju direktivu 2010/30/EC su već objavljeni za kućne klima uređaje (i već su na snazi), zagrijače prostora i zagrijače vode (stupaju na snagu u septembru 2015. godine) i stambena ventilaciona postrojenja (stupaju na snagu u januaru 2016. godine). Oni definišu klase energijske efikasnosti, sadržaj etikete i informacije o proizvodu.

Ovi propisi su više ograničeni nego sama direktiva kada je u pitanju kapacitet proizvoda (npr. grijalice sa oznakom do 70 kW ili ventilaciona postrojenja samo za kućnu upotrebu).

Etiketa sadrži informacije kao što su:

– zagrijači prostora: klasa energijske efikasnosti za grijanje prostora i po potrebi za grijanje vode, ocijenjeni toplotni izlaz za tri referentne klime i jačina zvuka,

– zagrijači vode: klasa energijske efikasnosti, godišnja potrošnja energije i jačina zvuka,

– spremnici tople vode: klasa energijske efikasnosti, toplotni gubici i zapremina,

– klima uređaji: klasa energijske efikasnosti za hlađenje i ako je primjenjiva za grijanje, dizajn opterećenja, sezonska efikasnost, godišnja (ili dnevna) potrošnja energije i jačina zvuka za unutrašnje i vanjske jedinice

– ventilaciona stambena postrojenja: klasa energijske efikasnosti, maksimalni protok zraka i jačina zvuka.

Energy labelling direktiva zahtjeva od država članica da osiguraju da dobavlja荠proizvodi tehničku dokumentaciju koja je dovoljna da omogući tačnost podataka na etiketi.

U maju 2013. godine Evropska komisija je pokrenula proces revizije Labelling i Ecodesign direktiva.

Rezime uticaja na HVAC proizvode

Ove dvije direktive imaju veliki uticaj na HVAC proizvode kada su u pitanju:

– nove metode za procjene energijske efikasnosti proizvoda; ove metode su različite od metoda koje se koriste za procjenu efikasnosti HVAC proizvoda u proračunu energijskih karakteristika zgrada,

– one stvaraju potrebu za revizije u evropskim standardima,

– one definišu zahtjeve koji će postepeno izbaciti nisko efikasne proizvode sa tržišta i time određene tehnologije će prestati da postoje,

– one uvode označavanje proizvoda koje pomažu kupcima pri kupovini.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply