Vjetar i sunce sve konkurentniji u odnosu na konvencionalne izvore energije

Vjetar i sunce sve konkurentniji u odnosu na konvencionalne izvore energije

"Zahvaljujući političkoj i ekonomskoj podršci obnovljivim izvorima energije u Njemačkoj, Španjolskoj i drugim zemljama u proteklih dvadeset godina, napravljen je ogroman napredak u pogledu efikasnosti, pogotovo kod vjetroparkova i fotonaponskih panela", kaže Bojan Reščec, direktor RP Globala u Hrvatskoj.

U intervjuu za Balkan Green Energy News istaknuo je da se ta dva segmenta potvrđuju kao najjeftiniji vid proizvodnje električne energije na sve većem broju tržišta, pored toga što su najčišći.

Kako se troškovi proizvodnje rapidno smanjuju, energija iz obnovljivih izvora postaje konvencionalnija i RP Global prilagođava tome svoj pristup, kaže Reščec.

“Radimo na projektima u zemljama u kojima ne postoji sistem poticajnih mjera; stoga moramo biti konkurentni na tržištu, s najnovijom tehnologijom i najnižom proizvodnom cijenom”, rekao je i dodao da je glavni cilj kompanije proširenje portfelja proizvodnih kapaciteta te koncentriranje na Zapadnu Europu i odabrane zemlje Centralne i Istočne Europe, kao i Latinsku Ameriku.

Prema njegovim riječima, glavni kriterij za odabir zemlje je dobro definiran pravni okvir, kao i načelna politička podrška proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Upitan o primjeni novog zakonskog okvira za obnovljive izvore u Hrvatskoj i donošenju pratećih propisa, sugovornik BGEN-a je napomenuo da je prošla vlada sastavila neke od podzakonskih akata, ali da ih nije usvojila.

“Već neko vrijeme čekamo da nastavimo s aktivnostima, jer još nismo dobili jasnu poruku od donosilaca odluka. Sada smo dobili poziv da sudjelujemo u postupku više nego prije, ali ipak – potrebni su nam odgovori na neka bitna pitanja. Voljeli bismo više ulagati u Hrvatsku ukoliko nas bude motivirao pravni okvir”, kazao je.

Reščec kaže da će značaj skladištenja energije porasti jer da se u energetskom sektoru baterije mogu koristiti na razne načine, kao i da je decentraliziranje proizvodnje, uglavnom vezano za energiju sunca, interesantna oblast za kompaniju.

RP Global je u travnju pustio u rad vjetroelektranu Rudine sjeverozapadno od Dubrovnika, čime je postao najveći investitor u energiju vjetra na hrvatskom tržištu. Kompanija, čija su sjedišta u Beču i Madridu, ima elektrane u Portugalu, Poljskoj i Hrvatskoj te ugovore o održavanju tri vjetroparka u Francuskoj i solarne elektrane u Tanzaniji. Ukupna vrijednost njene aktive je prošle godine iznosila 383,1 milijun eura, a ima oko stotinu zaposlenih.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply