Vlada FBiH izdvaja 16,4 mil KM poticaja za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora

Vlada FBiH izdvaja 16,4 mil KM poticaja za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora

Vlada FBiH donijela je na sjednici u petak (18. maja 2018. godine) Odluku o utvrđivanju ukupnog iznosa potrebnih sredstava i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne koenergacije (OIEiEK) za 2018.

Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiEK-a u ovoj godini biće 16.418.467 KM, dok je jedinični iznos 0,002128 KM/kWh, bez PDV-a.
Naknadu za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK-a plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH, a tako prikupljena sredstva namijenjena su za isplatu podsticaja, rad Operatora za OIEiEK, te pokrivanje troškova balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK-a.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu