Vlada FBiH podržala energetski zakon na nivou BiH

Vlada FBiH podržala energetski zakon na nivou BiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine s tzv. Trećim energetskim paketom u dijelu koji se odnosi na slučaj ECS-8/11 i donošenje Odluke o sankcijama za BiH.

Federalna vlada je podržala nacrt državnog energetskog zakona, koji je dostavio Sekretarijat Energetske zajednice kao osnov za dalje usaglašavanje i izradu državnog zakona.

Vlada Federacije BiH smatra da usaglašeni tekst nacrta državnog zakona mora biti konzistentan i usklađen sa Ustavom BiH i ustavnim nadležnostima institucija BiH.

Federalna vlada prihvata obavezu da pristupi izradi i usvajanju entitetskog zakona za oblast prirodnog gasa kojim će prenijeti cjelokupnost Trećeg energetskog paketa, i koji će biti harmonizovan s državnim zakonom, nakon donošenja državnog zakona, a sve u skladu s terminima iz priloženog Akcionog plana.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply