Vlada FBiH: Utvrđen nacrt Zakona o energetskoj efikasnosti

Vlada FBiH: Utvrđen nacrt Zakona o energetskoj efikasnosti

Nacrtom zakona o energetskoj efikasnosti, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila na današnjoj sjednici u Sarajevu, uređuju se energetska efikasnost kao djelatnost od općeg interesa u krajnjoj potrošnji, donošenje i sprovođenje planova za njeno unapređenje i mjere za njeno poboljšanje, uključujući energetske usluge i energetske preglede, obaveze javnog sektora i velikih potrošača, prava potrošača u

Nacrtom zakona o energetskoj efikasnosti, koji je Vlada Federacije BiH utvrdila na današnjoj sjednici u Sarajevu, uređuju se energetska efikasnost kao djelatnost od općeg interesa u krajnjoj potrošnji, donošenje i sprovođenje planova za njeno unapređenje i mjere za njeno poboljšanje, uključujući energetske usluge i energetske preglede, obaveze javnog sektora i velikih potrošača, prava potrošača u pogledu primjene mjera energetske efikasnosti, način finansiranja poboljšanja energetske efikasnosti i druga pitanja.

Svrha ovog zakona je da se ostvare ciljevi održivog energetskog razvoja i to smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljenje energetskih potreba potrošača i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte, primjenom mjera energetske efikasnosti u krajnjoj potrošnji.

Njegova rješenja ne primjenjuju se na energetsku efikasnost u instalacijama za proizvodnju, prenos, distribuciju i transformaciju energije.

Propisano je da se obavezujući ciljevi poboljšanja energetske efikasnosti u BiH, kao i nacionalni ciljevi ostvarivanja ušteda u potrošnji energije u BiH, u periodu do 2020. godine, utvrđuju Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti BiH (NEEAP), čiji je sastavni dio Akcioni plan za energetsku efikasnost u Federaciji BiH (EEAPF).

Zakonom se formira Agencija za energetsku efikasnost, kao neprofitna organizacija, sa svojstvom pravnog lica, za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i mjera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i poboljšanje energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje energije.

Propisano je da je Strategija energetske efikasnosti sastavni dio energetske strategije Federacije, te, uz definiciju Akcionog plana za energetsku efikasnost u FBiH, utvrđeno da se on priprema u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, a na prijedlog resornog ministarstva donosi ga Federalna vlada.

Nacrt Zakona možete preuzeti ovdje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu