Vlada SBK dala saglasnost za izgradnju 13 mini hidroelektrana

Vlada SBK dala saglasnost za izgradnju 13 mini hidroelektrana

Vlada Srednjobosanskog kantona dala je saglasnost za dodjelu 13 koncesija za projektovanje i izgradnju mini hidroelektrana. Kako se navodi  u saopštenju sa 94. sjednice Vlade, radi se o Odlukama o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane “Oštrac” na rijeci Ugar općina Travnik za koju je najpovoljniju ponudu dostavio je VNT d.o.o. N. Travnik, zatim za “Korićanske

Vlada Srednjobosanskog kantona dala je saglasnost za dodjelu 13 koncesija za projektovanje i izgradnju mini hidroelektrana.

Kako se navodi  u saopštenju sa 94. sjednice Vlade, radi se o Odlukama o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane “Oštrac” na rijeci Ugar općina Travnik za koju je najpovoljniju ponudu dostavio je VNT d.o.o. N. Travnik, zatim za “Korićanske stijene” na rijeci Ugar općina Travnik za koju je najpovoljniju ponudu dostavio “PropisLim” d.o.o. Bugojno, te Odluka za prenos prava na koncesiju MHE “Torlakovac” sa dosadašnjeg koncesionara GPPD “Vlašić Gradnja” d.o.o. Travnik na privredno društvo “Vrbas Energija” d.o.o. Donji Vakuf.

Takoðer, donesena je Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga Prusačke rijeke za izgradnju male hidroelektrane “Prucas 2” općina Donji Vakuf, potom za izgradnju Vileškog potoka za izgradnju male hidroelektrane “Zlokuće” općina Bugojno, kao i za malu hidroelektrane “Nevra” općina
Kreševo, zatim za “Ušće” na rijeci Lašvi općina Vitez,  “Centar” na rijeci Lašvi,  MHE “Rijeka” na rijeci Lašvi,  “Majdan 2” općina Fojnica, “Kaćuni” općina Busovača,  “Brezičani” općina Donji Vakuf,  te “Smrčevica” općina G.Vakuf/Uskoplje.

Osim ovih, Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje vode sa izvorišta “Kanare” na području općine Travnik, za javno vodosnabdjevanje naselja Dolac n/L i flaširanje vode i prodaja na tržištu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply