Vlada TK priprema projekat za veću energetsku efikasnost u stambenom sektoru – Za realizaciju potrebno 92 mil KM

Vlada TK priprema projekat za veću energetsku efikasnost u stambenom sektoru – Za realizaciju potrebno 92 mil KM

Vlada Tuzlanskog kantona će već u narednim danima krenuti u projekt pripreme i realizacije Akcionog plana za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu, zaključeno je na jučerašnjem sastanku premijera TK Bege Gutića i ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Hasana Fehratovića sa predstavnicima kompanije Enova iz Sarajeva.

Predstavljen je plan koji na bazi prikupljenih podataka identifikuje trenutno stanje i daje precizne smjernice za provođenje projekata i mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou općina i Kantona, koji će direktno rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije u stambenom sektoru u tom kantonu, a time i smanjenjem zagađenja.

– Tuzlanski kanton u ovoj oblasti prednjači u cijelom regionu. Od danas Tuzlanski kanton jedini ima ovako detaljno urađenu studiju i presjek trenutnog stanja, gdje se za svaki od 973 kolektivna stambena objekta sa četiri i više stanova zna njegova ‘lična energijska karta’, te potrebne investicije za njegovo ‘utopljavanje’ – rekao je izvršni direktor Enova iz Sarajeva Samir Bajrović, dodajući da bi realizacija plana rezultirala sa oko 50% energijskih ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju.

Implementacija svih u Akcionom planu identifikovanih mjera zahtijeva značajna finansijska sredstva i radi se o ukupnom iznosu od oko 92 mil KM, ali posjedovanjem ovakvog dokumenta TK je u značajnoj prednosti za konkretne aktivnosti, između ostalih i za konkurisanje na međunarodne fondove.

– Vlada Tuzlanskog kantona ne može sama ponijeti teret implementacije ovog projekta, ali smo već u narednoj godini spremni u budžetu planirati inicijalna finansijska sredstva, kojima bi se dodala sredstva koje planiraju lokalne zajednice i sredstva određenih fondova. To će biti inicijalna sredstva kojima bi smo potakli vlasnike stambenih objekata da i oni izdvoje određena finansijska sredstva kako bi se implementirale određene mjere – rekao je ministar Fehratović.

Projekt ima više benefita – osim energijskih ušteda, nosi i aktiviranje proizvodnog i građevinskog sektora u TK, a time i otvaranje novih radnih mjesta, te značajne koristi za same vlasnike objekata, saopšteno je na sajtu Vlade TK.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply