WWF predstavio alat za podršku finansiranja općekorisnih funkcija šume

WWF predstavio alat za podršku finansiranja općekorisnih funkcija šume

Studentima Å umarskog fakulteta u Sarajevu predstavljen je alat kojim mogu identificirati šume visoke zaštitne vrijednosti Izlaganjem na temu “žKorištenje certifikacije i plaćanja za ekosistemske usluge za promociju održivog gazdovanja šumama” svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF je u utorak studentima Å umarskog fakulteta u Sarajevu i šumarskim stručnjacima predstavila novi alat za identificiranje i vrednovanje šuma visoke zaštite – HABEAS.

Studentima Å umarskog fakulteta u Sarajevu predstavljen je alat kojim mogu identificirati šume visoke zaštitne vrijednosti

Izlaganjem na temu “žKorištenje certifikacije i plaćanja za ekosistemske usluge za promociju održivog gazdovanja šumama” svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF je u utorak studentima Å umarskog fakulteta u Sarajevu i šumarskim stručnjacima predstavila novi alat za identificiranje i vrednovanje šuma visoke zaštite – HABEAS. Riječ je o alatu koji su razvili portugalski stručnjaci i njime ostvarili izvanredne uspjehe u svojoj zemlji, a postojećoj su bazi sada dodane i šume Tuzlanskog kantona.

Iako je WWF ovaj alat razvio s ciljem identificiranja i vrednovanja šuma visoke zaštitne vrijednosti, u svjetlu trenutačnih prirodnih katastrofa WWF je studentima ukazao i na činjenicu da se Habeasom mogu identificirati kritična mjesta gdje je bitno prepoznati važne usluge ekosistema.

“žUz očuvanje vodnog režima, mikroklime, skloništa divljih životinja i ostalih dobrobiti, protuerozijska uloga šuma je ključna! Kada bi postojala međusektorska suradnja i kada bi svi sektori koji koriste usluge šumskih ekosistema finansijski sudjelovali u njihovom održavanju, šumama bi se moglo efikasnije upravljati i drastično bi se smanjila klizišta s kakvima se sada susrećemo u regiji. HABEAS u budućnosti može pomoći da se identificiraju i kartiraju  kritična područja, odaberu prioriteti i kompanije odnosno sektori koji bi bili spremni investirati u ta područja”, istaknula je Stella Å atalić, voditeljica programa šuma WWF-ovog Mediteranskog programa, ujedno i menadžerica projekta “žPromoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini” čija provedba prve faze u BiH ovih dana završava.

IKEA i WWF su u januaru 2012. započeli provedbu spomenutog projekta, a u ljeto 2013. dovršili i FSC certifikaciju 56.000 ha šuma Tuzlanskog kantona kojima upravljaju Å ume Tuzlanskog kantona d.o.o. (Å TK). Poduzeće Ramex  d.o.o. zadovoljilo je sve uvjete za pridobivanje FSC Chain of Custody certifikata, čime je uspostavljen kompletan lanac ekološki održive industrije drva u Tuzlanskom kantonu. Tako su ispunjeni svi visoki standardi održivosti koje IKEA, investitor projekta, traži od svojih dobavljača.  

Studenti Å umarskog fakulteta prije dva su mjeseca posjetili certificirane šume u Banovićima i upoznali se sa sistemom certifikacije i sa šumama visoke zaštitne vrijednosti. Certifikacija šumama Å TK donosi bolje očuvanje biološke raznolikosti, smanjenje mogućih ilegalnih aktivnosti  kao i bolje mogućnosti plasmana certificiranog drva na međunarodna tržišta.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply