Za projekte energetske efikasnosti u BiH milion dolara

Za projekte energetske efikasnosti u BiH milion dolara

Projekat “Ekonomija energetske efikasnosti – 3E” (USAID 3E) želi na konkretan način pokazati građanima BiH koje su uštede moguće i koje tehnologije se mogu koristiti u BiH. – Trenutno radimo 12 projekata, od kojih je završeno sedam, a planiramo završiti 18 projekata, izjavio je  Feni zamjenik direktora projekta USAID 3E Mak Kamenica. Po njegovim riječima, najveći projekti koji su

Projekat “Ekonomija energetske efikasnosti – 3E” (USAID 3E) želi na konkretan način pokazati građanima BiH koje su uštede moguće i koje tehnologije se mogu koristiti u BiH.

– Trenutno radimo 12 projekata, od kojih je završeno sedam, a planiramo završiti 18 projekata, izjavio je  Feni zamjenik direktora projekta USAID 3E Mak Kamenica.

Po njegovim riječima, najveći projekti koji su završeni dosad su Mašinski fakultet u Sarajevu koji su radili zajedno s UNDP-om i fakultetom.

Uvođenje mjera energetske efikasnosti je rezultiralo smanjenjem godišnje potrošnje energije i pripadajućih troškova na Fakultetu za gotovo 55.800 KM. Mašinski fakultet u Sarajevu, dodao je Kamenica, prvo je mjesto u zemlji gdje studenti mogu da vide i rade na modernom, efikasnom i automatski kontroliranom sistemu grijanja u vlastitoj zgradi.

– Zatim, tu je i projekt energetski efikasne rekonstrukcije OÅ  “Pazar” u Tuzli, gdje će se godišnje uštedjeti oko 30 posto, a nedavno smo završili i energetski efikasnu rekonstrukciju vrtića “Lepa Radić” u Gradišci koji će uskoro
biti i predstavljen javnosti, dodao je Kamenica.

Osim tih projekata tu je i projekt rekonstrukcije Osnovne škole “Branko čopić” u Prijedoru, te projekt implementacije EE mjera u 20 privatnih kuća širom BiH, projekt rekonstrukcije Gimnazije u Mostaru, rekonstrukcija zgrada za socijalno stanovanje u Foči i Rogatici, SOS Dječje selo u Gračanici, implementacija EE
mjera u osnovnoj i srednjoj školi u Olovu, itd.

– U većini ovih projekata radila se izolacija tih objekata i ono što naglašavam jest da su postignute ogromne uštede. Naime, vlasnici zgrada ostvaruju uštede putem nižih računa za grijanje, struju i vodu, a ušteda se nastavlja i poslije otplate investicije. Tako je na primjeru 20 privatnih kuća ušteda prikazana između 40 i 50 posto, dodao je Kamenica.

Govoreći o predstojećim projektima, Kamenica je izdvojio i nekoliko projekata ulične rasvjete u Bijeljini, Srebrenici i Trebinju, kao i univerzitetski i studentski centar u Banjoj Luci.

Nedavno su potpisana i pisma obaveze o pilot projektima u Bihaću (Kompleks kulturnog centra), Banjoj Luci (Studentski centar) i Bijeljini (uvođenje LED ulične rasvjete). 

– USAID 3E projekt traje od maja 2010. do septembra 2013. godine i u ovom periodu želimo da implementiramo projekte i izmjerimo rezultate da bismo ih mogli na najbolji način prezentirati javnosti i na njihovim primjerima pokazati da su uštede moguće i da investicija samu sebe isplati nakon određenog vremena, dodao je Kamenica.

Vlasnici objekata ostvaruju uštede putem nižih računa za grijanje, struju i vodu, a ušteda se nastavlja i poslije otplate investicije. 

– USAID ulaže milion dolara u same projekte ukupno, s tim da smo za svaki projekt tražili i učešće lokalnih vlasti i drugih donatora, kao i vlasnika objekata. Za sada imamo 30 do 40 posto učešća na tim projektima, a na nekima i više, izjavio je Fenu Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID 3E projekta.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu