Za projekte utopljavanja zgrada odobreno 800.000 KM

Za projekte utopljavanja zgrada odobreno 800.000 KM

Vlada FBiH donijela je jučer nekoliko odluka o usvajaju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 1.700.000 KM. Odlukom o usvajanju Programa“Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” odobreno je

Vlada FBiH donijela je jučer nekoliko odluka o usvajaju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 1.700.000 KM.

Odlukom o usvajanju Programa“Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” odobreno je 100.000 KM koje će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dodjeljivati za programe i projekte u oblasti zaštite nacionalnih spomenika. Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Drugom odlukom izdvojeno je 800.000 KM za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Ova sredstva raspodjeljivat će se za sedam odabranih programa/projekata u visini od 100.000 KM po jednom programu/projektu, dok su sredstva u visini od 100.000 KM interventna.

Vlada je također usvojila odluku kojom će sredstva u iznosu od 800.000 KM biti korištena za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije. Raspodjela će se vršiti za trinaest odabranih programa/projekata u visini od 50.000 KM po jednom programu/projektu, dok su sredstva u visini od 150.000 KM interventna.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava, Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovore o međusobnim pravima i obavezama, dok će interventna sredstva biti dodjeljivana na prijedlog stručnih komisija sa obrazloženom ocjenom i mišljenjem koje će biti dostavljeno federalnom ministru prostornog uređenja.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply