Zakon o električnoj energiji

Službene novine Republike Srpske broj 08/08 Zakon o električnoj energiji – prečišćeni text (Službeni glasnik RS 08/08) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik RS 34/09) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik RS 92/09)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu