Zakon o upravljanju otpadom – RS

Službene novine Republike Srpske br. 53/02 Zakon o upravljanju otpadom (”Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 53/02) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (“žSlužbeni glasnik Republike Srpske”, br.: 65/ 08)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu