Zakon o zaštiti životne sredine – RS

Službene novine Republike Srpske broj 28/07 Zakon o zaštiti životne sredine Prečišćeni tekst (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/07)Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/08)Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/08)Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životne sredine

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu