Završila Konferencija centralne i jugoistočne Europe o energetskoj efikasnosti

Završila Konferencija centralne i jugoistočne Europe o energetskoj efikasnosti

U okruženju iznimno posjećenog prvog dana konferencije, koja je zaključena okruglim stolom s temom Energetska efikasnost u javnom sektoru, panelisti su iznijeli niz činjenica i argumenata koji podupiru ulaganja u energetsku efikasnost te su bili osnova za pokretanje investicijskog vala Vlade RH. Uvodno predavanje u panel-raspravu održao je Ivan Å erić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

U okruženju iznimno posjećenog prvog dana konferencije, koja je zaključena okruglim stolom s temom Energetska efikasnost u javnom sektoru, panelisti su iznijeli niz činjenica i argumenata koji podupiru ulaganja u energetsku efikasnost te su bili osnova za pokretanje investicijskog vala Vlade RH.

Uvodno predavanje u panel-raspravu održao je Ivan Å erić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske s temom Nacionalni program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012.-2013. Na okruglom stolu sudjelovali su Jasna Golubić, pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje imovinom, Grad Koprivnica, Željka Hrs Borković, zamjenica voditelja Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost – Energetski institut Hrvoje Požar, Ivana Rogulj, direktorica – HEP-ESCO, Ivan Å erić, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, te Vlasta Zanki, voditeljica projekta “žDovesti svoju kuću u red” – UNDP Hrvatska. 

Posebno je bilo zanimljivo čuti podatke iz registra UNDP-a, koji prati potrošnju u svim javnim objektima, poput količine energije koju trošimo, te savjete na koji način možemo uštedjeti i reducirati emisiju stakleničkih plinova.

Drugi dan konferencije nastavljen je radioničkim programom koji je svojom tematikom jednako relevantan investitorima, javnom i privatnom sektoru.

O sistemu energetske certifikacije u Hrvatskoj bilo je riječi na radionici koju su vodili Margareta Zidar, viši istraživač u Odjelu za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost Energetskog instituta Hrvoje Požar, i Damir Dović, docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Među ostalim bilo je govora o novim zakonodavnim obvezama koje su okvir za certificiranje. Tako se novom regulativom obuhvaća veći broj zgrada kojima je potreban certifikat, a nakon stupanja Hrvatske u Europsku uniju trebat će ga svi objekti koji su na tržištu. Energetski certifikat bit će sastavni dio  kupoprodajnog ugovora.

Radionicu koja se bavila ukupnim životnim troškovima i energetskoj efikasnosti vodio je prof.dr.sc. Saša Marenjak, redoviti profesor na Građevinskom fakultetu u Osijeku i voditelj PPP Centra. Iz perspektive građevine kao potrošača, sudionici su se mogli upoznati s metodologijom za optimizaciju investicija. U skladu s potrebama klijenata, navedenom metodologijom moguće je uskladiti materijale i opremu potrebnu za izgradnju objekata prema principima energetske efikasnosti. U pravilu, metodologija omogućuje izračun optimalnih ulaganja u energetsku efikasnost i izračun optimalnog roka eksploatacije odnosno povrata investicije s obzirom na dana ograničenja poput kamatne stope. Cilj radionice Saše Marenjaka bio je predstaviti načine kako implementacijom analize ukupnih životnih troškova i principa ulaganja u energetsku efikasnost, potrošnju energije i gubitke svesti na optimalnu mjeru.

Ivan Å erić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH prezentacijom Analiza novčanog toka u projektima (poboljšanja) energetske efikasnosti uputio je sudionike konferencije kako tumačiti i primijeniti relevantne financijske parametre prilikom donošenja odluka o ulasku u investicije na području energetske efikasnosti.

Prezentacijama Kemala Lojo, voditelja projekata grijanja i klimatizacije i Ljubomira Mirilovića iz firme Danfoss pod nazivom Energetske rekonstrukcije iz Europe te Primjenjena rješenja, ostvarene uštede, povrati investicije završio je i drugi konferencijski dan.

Konferenciju je organizirala Infoarena Grupa, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) uz visoko pokroviteljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Detaljnije informacije o konferenciji i programu nalaze se na internetskoj stranici www.infoarena.hr.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu