10 svjetskih rijeka dovodi čak 90% plastike u more

10 svjetskih rijeka dovodi čak 90% plastike u more

Samo deset rijeka na svijetu odgovorno je za dovođenje oko 90% plastičnog otpada u more

Tako se navodi u njemačkoj studiji objavljenoj u časopisu Environmental Science & Technology koji izdaje American Chemical Society.

Rijeke su glavni nositelji plastičnog otpada u okeane, gdje svake godine, prema Programu zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, završava oko 8 miliona tona plastike.

Prema istraživačima, deset rijeka na svijetu, od čega njih čak osam u Aziji, odgovorno je za 88% do 95% sve plastične mase u moru. Stručnjaci navode kako bi se boljim upravljanjem ovim vodotocima, moglo prepoloviti količinu plastičnog otpada koji dolazi u more te tako pridonijelo lakšem i bržem čišćenju oceana.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu