BiH nije ispunila obaveze dogovorene sa Energetskom zajednicom – RS naprednija od FBiH na polju energetske efikasnosti

BiH nije ispunila obaveze dogovorene sa Energetskom zajednicom – RS naprednija od FBiH na polju energetske efikasnosti

BiH nije ispunila ništa od onoga što je dogovorila s Energetskom zajednicom, rekao je juče (12. decembar 2016. godine) u Sarajevu Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice, koji boravi u BiH, potcrtavši da je Federacija BiH kočničar ovih promjena.

Naveo je da je područje energetske efikasnosti problem u Federaciji BiH, za razliku od Republike Srpske.

– RS je u tom slučaju dosta naprednija, ali u FBiH taj zakon o energetskoj efikasnosti nikako da se usvoji u Parlamentu FBiH – rekao je Kopač.

Ističe da je u ovoj godini imao osam sastanaka s trojicom ministara kako bi se završio rad na Zakonu o tržištu električne energije i gasa u BiH, da je dosta blizu konačnog teksta, ali da je, po njegovim riječima, problem uvijek bio u nadležnosti državnog regulatora.

– Mislim da smo sad blizu, što se tiče plina i električne energije – kazao je Kopač, te istakao da se ništa nije promijenilo na području zaliha nafte.

Ističe da je dobra stvar to što je BiH otvorila svoje tržište balansnih usluga u području električne energije, te da je sad po tome prva u regiji. Međutim, na području gasa nije usvojila ni prvi ni drugi energetski paket.

Kopač je održao sastanak i s resornim ministrima na državnom i entitetskim nivoima na kojem se, prevashodno, razgovaralo o zaštiti životne sredine.

– EU ima 200 direktiva o zaštiti životne sredine, a Energetska zajednica sedam, koje je izvukla od tih 200 direktiva koje treba transponovati u zakonodavstvo BiH – kazala je nakon sastanka Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Kopača je upoznala o direktivama koje je RS uvrstila u svoje zakonodavstvo, ističući da u BiH postoji međuentitetsko tijelo koje se sastaje najmanje jednom mjesečno, ali i da je zaštita životne sredine u direktnoj nadležnosti entiteta u BiH.

– Kada je riječ o strateškoj procjeni uticaja na zaštitu životne sredine, upoznala sam Kopača da je u naše zakonodavstvo transponovana 100%. Kada je riječ o velikim ložištima, neke direktive su transponovane oko 50% i stalno vršimo prilagođavanje naših propisa EU direktivama – navela je Golić, koja je Kopača informisala i da je RS donijela nacionalni plan za prilagođavanje velikih ložišta, konkretno termoelektrana Ugljevik i Gacko, s ciljem smanjenja zagađenja vazduha na najmanju moguću mjeru, pri čemu je rok kraj 2017. godine.

– Ne može se od nas tražiti da se neke stvari preko noći riješe. Mi moramo voditi računa da nam privreda nesmetano funkcioniše – istakla je Golić.

Edita Đapo, ministrica okloiša i turizma FBiH, je navela da je bilo riječi o međusobnom upoznavanju aktera s problemima u BiH u vezi sa zaštitom okoline. Potvrdila je da BiH mora poštovati smjernice i direktive Energetske zajednice, kao i da je u pripremi veliki ministarski sastanak o toj temi na regionalnom nivou.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply