• Inicijativa Smart Cities

    Inicijativa Smart Cities0

    Smart Cities inicijativa cilja da unaprijedi životne uslove urbanog stanovništva, kao i lokalnu ekonomiju. Inicijativa se prvenstveno odnosi na investicije u energetsku efikasnost i redukciju emisije stakleničkih gasova.

    Smart Cities inicijativa cilja da unaprijedi životne uslove urbanog stanovništva, kao i …