• Šta je ISO 50001?

  Šta je ISO 50001?0

  ISO 50001 je međunarodna norma dobrovoljno razvijena od strane Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) koja pruža organizacijama međunarodno priznate okvire za upravljanje i poboljšanje energetske efikasnosti. Standard uključuje:

  •   upotrebu i potrošnju energije
  •   mjerenje, praćenje i izvještavanje o upotrebi i   potrošnji
 • ISO 14001 za okolinsko upravljanje

  ISO 14001 za okolinsko upravljanje0

  ISO 14001 je međunarodni standard koji određuje postupke za kontrolu i poboljšanje okolinskog upravljanja u organizacijama

  Uvod

  ISO 14001 je međunarodno prihvaćen standard koji provodi implementaciju sistema upravljanja okolišem (EMS) u organizacijama. Standard je napravljen tako da uspostavlja osjetljivu ravnotežu …