• Ambiciozni Vattenfallovi planovi u vjetroenergiji

  Ambiciozni Vattenfallovi planovi u vjetroenergiji0

  Švedska elektroenergetska skupina Vattenfall namjerava uložiti čak 1,94 mlrd. dolara u gradnju kopnenih i pučinskih vjetroelektrana u 2017. i 2018. godini.

  Naime, u ukupnom planu ulaganja, na energiju vjetra otpada čak 60%, čime firma zapravo iskazuje svoj strateški odmak od …

 • Ambiciozni ruski planovi

  Ambiciozni ruski planovi0

  Ruska vlada, kako stoji u njezinom planu razvoja proizvodnje energije, do 2030. godine namjerava izgraditi 13 hidroelektrana i 15 vjetroelektrana pojedinačne snage veće od 100 MW.

  Prva od tih hidroelektrana bit će puštena u rad već ove godine u Kabardino-Balkarskoj …

 • Akcioni plan za korištenje OIE FBiH se neće mijenjati

  Akcioni plan za korištenje OIE FBiH se neće mijenjati0

  Kako je istakao, plan je definisan do 2020. godine, a u njemu su navedeni primarni izvori iz kojih se dobija električna energija, a koji će biti podsticani.

  Kako je istakao, spisak za preferencijalne korisnike je ispunjen, ali se neće dalje …

 • Å ta je vjetroenergija?

  Å ta je vjetroenergija?0

  čovječanstvo stoljećima koristi snagu vjetra, od starih holandskih farmi do farmi u Sjedinjenim Američkim Državama, vjetrenjače su se koristile za ispumpavanje vode ili za mrvljenje žita. Moderni ekvivalent vjetrenjačama zračne turbine koriste snagu vjetra da proizvedu električnu energiju.

  Zračne turbine, …

 • Å ta je održivi razvoj?

  Å ta je održivi razvoj?0

  Mnogi danas govore o održivom razvoju o temi koja je danas aktuelna i za koju se može sa pravom reći da je integrirana u sve sfere društva.

  Težnja za maksimalnim profitom, neumjerena potrošnja gotovo svih resursa, nihilistički odnos čovjeka prema 

 • 9 od 10 najvećih elektrana su hidroelektrane

  9 od 10 najvećih elektrana su hidroelektrane0

  Četiri od deset najvećih elektrana se nalaze u Kini, a sve četiri od tih elektrana su počele sa radom u proteklih 13 godina. Najveća svjetska brana Tri klisure, nalazi se na rijeci Yangtze i ima kapacitet od 22,5 GW. Hidroelektrane …