ZEOS eko-sistem vrši besplatno preuzimanje e-otpada

ZEOS eko-sistem d.o.o. u svojstvu ovlaštenog operatera sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH, preko svojih ovlaštenih podizvođača, obavještava sve pravne subjekte koji dostave popunjen Naloga za preuzimanje, da će izvršiti preuzimanje otpadne električne i elektronske opreme, koja će biti zbrinuta na ekološki prihvatljiv način u državi, osim one opreme za koju ne postoji odgovarajuća infrastruktura u državi, ista će biti zbrinuta u inozemstvu, a sve u skladu sa Pravilnikom u upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (»Službene novine Federacije BiH« broj 87/12, 107/14, 8/16, 79/16 i 12/18) i Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH” broj 33/03, 72/09 i 92/17).

“Prilikom preuzimanja e-otpada, ovlašteni sakupljač operatera će vam izdati ovjeren prateći list kao dokaz o preuzimanju, potpisati zapisnik ukoliko pripremite, a nakon toga po potrebi i na zahtjev ZEOS eko-sistem d.o.o. može vam izdati potvrdu o predaji i preuzimanju e-otpada. Usluga zbrinjavanja je besplatna”, ističu u ZEOS-u.

Električna i elektronska oprema su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne energije ili elektromagnetnih polja (npr. frižideri, veš mašine, sijalice – kompaktne, štedne, visokointenzivne, štapićaste fluoroscentne, računarska oprema, električni alati, igračke na baterije, televizori, monitori, telefoni, mikseri, brijači, printeri, fenovi, kamere itd.).

Za veće količine od 150 kg i više, može se organizovati i preuzimanje sa adrese, dok se  manje količine  mogu dovući na bilo koje  reciklažno dvorište.

Za više informacija posjetite www.zeos.ba.

Preuzeto: mreza-mira/net 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.