EBRD započinje konsultacije o Nacrtu strategije za energetski sektor

EBRD započinje konsultacije o Nacrtu strategije za energetski sektor

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je javnu raspravu o Nacrtu strategije za energetski sektor, koja će definisati poslovanje banke u ovom sektoru u narednih pet godina.

Trenutna strategija EBRD-a za energetski sektor na snazi je od decembra 2013. godine.

Strategija za energetski sektor pokriva aktivnosti banke u dvije oblasti: proizvodnja, prenos, distribucija, skladištenje i snabdijevanje električnom energijom, i proizvodnja, prerada, transport, distribucija, skladištenje i snabdijevanje naftom i gasom.

Nacrt Strategije za energetski sektor (Energy Sector Strategy – DRAFT) promoviše sigurnu, pristupačnu i održivu proizvodnju, transport i potrošnju energije kroz tranziciju ka tržišno orijentisanom sektoru sa niskim emisijama. Dokument indentifikuje četiri međusobno povezana strateška pravca: (1) dekarbonizacija i elektrifikacija; (2) funkcionalna energetska tržišta; (3) čistiji lanci vrijednosti u sektoru nafte i gasa; i (4) energetski efikasne i inkluzivne ekonomije.

Zainteresovane strane, kao što su organizacije civilnog društva i predstavnici industrije i poslovne zajednice, biće pozvani da se sastanu sa predstavnicima EBRD-a u šest zemalja, u kojima posluje banka, kao i u Londonu, gdje je njeno sjedište.

Raspored konsultacija:

  1. oktobar: Istanbul, Turska
  2. oktobar: Varšava, Poljska
  3. oktobar: Almati, Kazahstan
  4. oktobar: London, Velika Britanija
  5. oktobar: Beograd, Srbija
  6. oktobar: Kijev, Ukrajina
  7. oktobar: Kazablanka, Maroko

Nakon ovih konsultacija, EBRD će izraditi finalni Nacrt strategije, koju će do kraja 2018. godine razmatrati Odbor direktora, poslije čega će stupiti na snagu.

EBRD je u novembru 2017. godine, kada je pokrenuo rad na novom Nacrtu strategije za energetski sektor, rekao da je uložio više od 6,5 milijardi eura u 110 energetskih projekata od 2014. godine. Tada je saopšteno da je, u okviru svog pristupa Zelena ekonomska tranzicija, usvojenog u oktobru 2015. godine, EBRD na dobrom putu da postigne svoj cilj da više od 40% investicija godišnje bude usmjereno ka zelenim projektima do 2020. godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu