EU reciklira 44 posto komunalnog otpada, cilj je polovina

EU reciklira 44 posto komunalnog otpada, cilj je polovina

Zemlje Evropske unije reciklirale su 44 posto komunalnog otpada 2014. godine, čime su se približile cilju Direktive EU o otpadu koja predviđa stopu od 50 posto do 2020.

Preuzeto sa: Balkan Green Energy News

Članice Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), kojih ima ukupno 33, reciklirale su 34 posto u 2014. godini. U državama EEA količina recikliranog otpada porasla je za 10 posto između 2004. i 2014. godine, dok je u zemljama EU rast iznosio 13 posto u istom periodu.

Sedmi Akcioni plan EU za životnu sredinu nalaže da do 2020. godine otpad treba da postane resurs kojim se bezbijedno upravlja, deponovanje je ograničeno na rezidualni otpad (koji se ne može reciklirati ili ponovo upotrijebiti), a proizvodnja energije iz otpada ograničeno na sirovine koje se ne mogu reciklirati.

Količina komunalnog otpada koji se reciklira u Evropi je u porastu zahvaljujući investicijama u mehanizme sakupljanja i obrade, finansijskim podsticajima za alternative deponovanju otpada i zabranama deponija. Istovremeno, postoje velike razlike između država sa najvišim i najnižim procentom reciklaže, navodi se u studiji EEA.

Od balkanskih zemalja u 2014. godini najslabije su stajale Bosna i Hercegovina, koja nije reciklirala komunalni otpad, Srbija i Turska sa po jedan posto. Ispred njih su Rumunija (13%), Hrvatska (16%), Kipar (18%), Grčka (19%) i Bugarska (23%). Na prvom mjestu je Slovenija sa čak 36 posto recikliranog komunalnog otpada.

Njemačka, Austrija, Belgija, Švajcarska, Holandija i Švedska reciklirale su barem polovinu komunalnog otpada u 2014. Količina recikliranog otpada porasla je najmanje za 10 posto u 15 od 32 države u periodu 2004-2014. Međutim, u sedam zemalja nije bilo gotovo nikakvog napretka (Španija, Belgija, Letonija, Holandija, Slovačka, Malta i Švajcarska), dok je u Finskoj, Austriji i Turskoj došlo do smanjenja procenta obrade otpada.

Studija EEA utvrdila je jasnu vezu između rasta stope recikliranja i pada stope deponovanja otpada. U državama sa visokom stopom recikliranja deponovanje opada, i to još brže nego što stopa recikliranja raste, jer strategije upravljanja otpadom često kombinuju reciklažu i spaljivanje, a u nekim slučajevima i mehaničko-biološku obradu.

Na kraju, studija se poziva na Cirkularni ekonomski paket Evropske komisije, koji sadrži prijedloge EU ciljeva poslije 2020. godine. Među predloženim ciljevima do 2030. godine su reciklaža 65 posto komunalnog i 75 posto ambalažnog otpada, kao i ograničenje za odlaganje komunalnog otpada na deponije od 10 posto.

Preuzeto sa: http://balkangreenenergynews.com/rs/eu-reciklirala-44-odsto-komunalnog-otpada-cilj-je-polovina/

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply