Hidroelektrane povećavaju zaposlenost!

Hidroelektrane povećavaju zaposlenost!

Čak 1,5 mil. radnih mjesta u svijetu otvoreno je gradnjom velikih hidroelektrana

Zahvaljujući gradnji velikih hidroelektrana broj zaposlenih u području obnovljivih izvora širom svjeta u 2016. godini je povećan sa 8,3 na 9,8 mil. To pokazuju podaci iz izvješća sa održanog 13. vijeća Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije (IRENA).
Najviše zaposlenih u području obnovljivih izvora danas ima u Kini, Brazilu, SAD-u, Indiji, Japanu i Njemačkoj, pri čemu samo u Kini u tom području radi 3,64 mil. ljudi. Najveći porast zaposlenosti u tom području ostvaren je u Africi, pri čemu samo na zemlje južnog i sjevernog dijela Afrike otpada čak 3/4 od ukupno 62 000 takvih radnih mjesta na kontinentu.
Istovremeno, na osnovi istraživanja koje je provela njemačka Savezna vlada smatra se da bi do 2050. godine ulaganja u projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora mogla dosegnuti čak 19 bil. dolara.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu