I pošiljke bigoriva biće kontrolisane prilikom uvoza

I pošiljke bigoriva biće kontrolisane prilikom uvoza

Uprava za indirektno oporezivanje BiH proširila je Objedinjeni spisak roba u koji su uvrštene i pošiljke biogoriva, te su stvoreni preduslovi da i ove pošiljke budu predmet obavezne kontrole tržišne inspekcije pri uvozu, rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske.

U Inspektoratu ističu da su se zajedno sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, sa ciljem zaštite potrošača i sprečavanja zloupotrebe biogoriva u prometu, obratili UIO sa zahtjevom za proširenje objedinjenog spiska roba koje podliježu inspekcijskom nadzoru kontrole kvaliteta robe pri uvozu, a na način da se na isti uvrste i pošiljke biogoriva.

Od sada će špediteri biti obavezni da prilikom uvoza pošiljke biogoriva ili mješavina sa gorivima, podnesu zahtjev za pregled pošiljke nadležnom tržišnom inspektoru koji će izvršiti administrativni i organoleptički pregled pošiljke i sačiniti zapisnik u kojem će biti konstatovani svi relevantni podaci o uvozniku i uvezenim količinama.

Na osnovu ovih podataka nadležni inspekcijski organi moći će u naknadnim kontrolama u unutrašnjem prometu da provjere u koje svrhe je iskorišteno uvezeno biogorivo i da li se njegov promet vrši u skladu sa zakonom.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply