Italija od 2025. godine bez elektrana na ugalj

Italija od 2025. godine bez elektrana na ugalj

Italija planira da do 2025. godine postepeno ugasi termoelektrane na ugalj, pridružujući se time trendu smanjivanja korištenja ugljena u zemljama Europske unije.

Novom energetskom strategijom gotovo trećina ukupne potrošnje energije biti će podmirena iz obnovljivih izvora, kao i veći broj vozila na alternativna goriva.

Odluka vlade da potpuno prestane koristiti ugalj za proizvodnju električne energije uslijedila je nakon sličnih planova Portugala, Nizozemske i Velike Britanije, a priopćena je uoči klimatskih pregovora Ujedinjenih naroda u Bonnu, najavljenih za decembar.

Predstavljajući novu energetsku strategiju u parlamentu, talijanski ministar industrije Carlo Calenda izjavio je da je vlada tražila od kompanije za prijenos električne energije Terna da identificira potrebnu infrastrukturu.

Najveća talijanska energetska kompanija Enel već je javila kako neće više ulagati u nove elektrane na ugalj.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju iz 2016, u Italiji se 15% električne energije dobiva iz ugljena, 42% iz plina, a 39% iz obnovljivih izvora. U zemljama članicama te agencije obnovljivi izvori osiguravaju u prosjeku 24% struje.

Cilj Italije je da do 2030. poveća udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne enegije na 48-50%, u proizvodnji toplinske energije na 28-30%, sa 19% 2015. godine, i u transportu na 17-19%, sa 6,4% prije dve godine.

Energetske kompanije u 26 od 28 zemalja članica EU potpisale su u aprilu 2017. inicijativu kojom su obećale da poslije 2020. neće graditi nove termoelektrane. Grčka i Poljska su jedine zemlje koje nisu potpisale inicijativu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu