Kako izgleda bosansko-hercegovački energetski miks

Kako izgleda bosansko-hercegovački energetski miks

Bosna i Hercegovina prošle godine je proizvela više od 12 milona tona uglja

BiH je prošle godine uvezla 218.015.000 m3 prirodnog plina, od čega je njegova potrošnja u energetskom sektoru iznosila 55.461.000 m3. U krajnjoj potrošnji prirodnog plina, koja je prošle godine iznosila 161.968.000 m3, industrija učestvuje sa 55%, kućanstva sa 25,2%, a ostali potrošači sa 19,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Kada je riječ o prošlogodišnjoj proizvodnji ugljena u BiH, ona je iznosila 12.172.292 tona, od čega je proizvedeno 6.173.652 tona crnog uglja, te 5.998.640 tona lignita. U potrošnji u energetskom sektoru crni ugalj učestvuje s 47%, lignit s 42,7%, a kameni ugalj s 10,3%. U finalnoj potrošnji koja u 2015. godini iznosi 936.582 tone uglja, crni ugalj učestvuje s 55,2%, lignit 41,8%, a kameni ugalj sa tri posto. U finalnoj potrošnji uglja kućanstva su zastupljena s 22,6%, ostali potrošači s 45,8%. Prošle godine proizvodnja koksa u BiH iznosila je 911.497 tona, od čega je izvezeno 286.312 tona. U energetskom sektoru potrošeno je 410.200 tona koksa, a ostatak od 36.910 tona u industrijskom sektoru.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply