Mušić i rukovodstvo EPBiH o izmjenama Zakona o električnoj energiji

Mušić i rukovodstvo EPBiH o izmjenama Zakona o električnoj energiji

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić posjetio je u ponedjeljak JP Elektroprivreda BiH, a glavna tema sastanka sa rukovodstvom tog javnog preduzeća bile su aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji.

Učesnici razgovora saglasni su u opredjeljenju da se u nastavku aktivnosti koje će voditi ka konačnoj verziji izmjena i dopuna Zakona, iznađu rješenja koja podstiču razvoj elektroenergetske infrastrukture na području Federacije BiH. Takođe su razgovarali i o projektima izgradnje novih proizvodnih kapaciteta JP Elektroprivreda BiH.

Predsjedavajući Mušić je istakao da će Predstavnički dom u najkraćem vremenu održati sjednicu na kojoj će se odlučivati o davanju saglasnosti na Ugovor o izgradnji Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, kao i na kreditno zaduženje i izdavanje garancije Federacije BiH za realizaciju tog projekta. Izrazio je zadovoljstvo prezentiranom informacijom o rezultatima postignutim na realizaciji Projekta VE Podveležje i uvjerenje da će projekt biti realiziran u planiranim rokovima.

U vezi sa izgradnjom hidroelektrana Bjelimići i Glavatičevo, predsjedavajući Mušić je ukazao na potrebu za ponovnim nastavkom pripremnih aktivnosti od JP Elektroprivreda BiH, s obzirom na to da su raniji aranžmani sa drugim investitorima bili bez rezultata.

Tokom sastanka razmatrana su i druga pitanja od obostranog interesa, te iskazana spremnost da se u narednom periodu zajedničkim djelovanjem predstavnika zakonodavne vlasti i javnih preduzeća iznađu rješenja za otklanjanje problema koji usporavaju privredni razvoj, saopćeno je iz Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu