Novi dizajn baterija za električne automobile bi omogućio domet do 1000 km

Novi dizajn baterija za električne automobile bi omogućio domet do 1000 km

Novi dizajn baterija bi mogao omogučiti električnim automobilima konkurentniju piziciju u odnosu na njihove rođake na benzinski pogon.

Jedna od glavnih prepreka za intenzivnije prihvatanje električnih automobila predstavlja njihov kapacitet da prelaze duže dionice. Sa prosječnim rasponom od oko 100 milja (161 km) po punjenju, većina električnih vozila se i dalje ne mogu natjecati sa konvencionalnim automobilima, naročito ako vožnja podrazumijeva dodatnu upotrebu svjetala svjetla, brisači, ili klima uređaja. Sa ciljem unaprjeđenja ovog segmenta Fraunhofer trenutno radi na novom dizajnu baterije koja može povećati domet električni automobil na gotovo 1.000 km (621 ml).

Električni automobili ne posjeduju jedinstvenu bateriju, već zbirku baterija kreiranu od stotina ili hiljada pojedinačnih manjih baterija. Ovaj sistem odvojenih baterija iziskuje zasebna kućišta kao i terminale, instalacije, kablove i elektronske monitore, sto u cjelini zauzima 50% ukupnog prostora. Osim toga, svi oni električni priključci crpe snagu baterije kroz otpor.

U partnerstvu sa ThyssenKrupp System Engineering i IAV Automotive Engineering, Fraunhofer Institut za tehnologije i sistemi IKTS u Dresdenu razvija EMBATT, novu vrstu baterije koja reducira broj tih komponenti u mnogo jednostavniji dizajn koji bi oslobodio prostor,a koji bi se mogao dodatno iskoristiti za skladištenje električne energije.

EMBATT crpi električni izvor napajanja iz drugih izvora odnosno putem gorivih ćelija. Gorive ćelije rade na principu kombinacije kisika sa plinom kao što je hidrogen ili metan, a preko membrane za proizvodnju električne energije. Ključna komponenta takve ćelije je bipolarna ploča. Ova ploča pokriva obje strane ćelije i ima nekoliko funkcija, ali je njena glavna svrha je da djeluje kao elektroda za prikupljanje električne energije proizvedene iz ćelije s jednom pločom koja djeluje kao anoda, a druga kao katoda.

Njihova ideja je da zamijeni kućišta i pojedinačne priključke na baterije sa sličnim pločama. Umjesto da ćelije baterija budu pozicionirane jedan do druge, ideja je da se ćelije pozicioniraju jedna na drugu na većoj površini pokrivenoj pločama, što bi omogućilo provođenje energije preko njene površine. Ovo ne samo da bi pojednostavilo dizajn, već bi smanjilo otpor i stavilo na raspolaganje veću količinu električne energije. .

Prema Fraunhoferovom dizajnu, ova bipolarna ploča je u obliku metalne trake koja je na obje strane premazana sa keramičkim prahom pomiješanim sa polimerima i električni provodnivim materijalima. Keramički prah djeluje kao sredstvo za pohranu energije i s jedne strane trake djeluje kao anoda, dok sa druge strane djeluje kao katoda ovisno o sastavu premaza. Iz instituta Fraunhofer kažu da će ovaj aranžman omogućiti lakšu proizvodnju i duži vijek trajanja.

Ishod svega ovoga je da bi električni automobili mogli nositi veće baterije koje ne zauzima više prostora ili dodatnu težinu, dajući automobilima mogućnost da prelaze niz od 1.000 km (621 km) uz jedno punjenje.

Za sada EMBATT je peredmet laboratorijsko ispitivanja, ali partneri intenzivno rade kako bi baterija bila spremna za ugradnju u testna vozila do 2020. godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply