Održana edukacija za predstavnike 18 javnih objekata koji su bili predmet implementacije EE mjera

Održana edukacija za predstavnike 18 javnih objekata koji su bili predmet implementacije EE mjera

U okviru BEEP projekta, izvršena je obuka na temu Energijski menadžment na nivou javnih objekata i Energijski menadžment na nivou Općina/Kantona, s ciljem dodatne edukacije o mjerama energijske efikasnosti.

Učesnici obuke bili su predstavnici 18 javnih objekata koji su bili predmet implementacije EE mjera kao i predstavnici lokalnih zajednica Općina/Kantona na kojima se ti objekti nalaze.

Prije održavanja obuke, svim učesnicima je radi lakšeg praćenja predviđenih tema, podijeljen pripremljeni pisani materijal, kako bi se mogli upoznati sa sadržajem obuke, te imali priliku aktivno učestvovati u obuci kroz izradu predviđenih radnih zadataka.

Teme za obuku Energijskih menadžera na nivou javnih objekata bile su:

 

 1. Energijski menadžment u lokalnoj upravi
 2. Implementacija mjera energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva
 3. Analiza implementiranih mjera i njihovih efekata (sa osvrtom na stvarne primjere)
 4. Obnovljivi izvori energije u zgradarstvu
 5. Upravljanje KGH sistemima:
 • Vrste goriva
 • Podešavanje opterećenja prema vanjskoj temperaturi
 • Korištenje regulacije (u kotlovnici i na grijnim tijelima)
 • Opsluživanje kotlovnice i monitoring opreme
 • Kontrolisanje uslova u prostorijama nakon primjene mjera energijske efikasnosti
 1. Terenska posjeta objektima u kojima su provedene mjere EE

Tema za obuku Energijskih menadžera na nivou Općina/Kantona bile su:

 

 1. Energijski menadžment u lokalnoj upravi
 2. Legislativa (Pravni okvir) u oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu u F BiH
 3. Analiza implementiranih mjera i njihovih efekata (kvalitativna i kvantitativna)
 4. Napredno lokalno energijsko planiranje
 5. Inovativni modeli finansiranja i ugovaranja projekata energijske efikasnosti
 6. Lokalni akcioni planovi za održivu energiju

Grupe su na kraju obuke uradile i radni zadatak iz teme SEAP sa fokusom na energijski bilans i analizu mjerenja energijske efikasnosti. Svi polaznici obuke pokazali su zadovoljavajuće poznavanje materije iz predmetne oblasti, kroz pripremljene tekstove u sklopu provjere stečenog znanja.

 

Ono što posebno trebamo istaći jeste podatak da je odziv svih pozvanih na obuku bio sto postotan, te da su učesnici izrazili veliki interes kroz dvodnevnu obuku, te pokazali i predstavili pozitivne efekte u objektima iz kojih dolaze, nakon implementacije mjera EE. Također, raduje nas da su pokazali i izraženu svijest o značaju ove problematike.

 

Učesnici su iznijeli i probleme vezane za način ugovaranja usluga grijanja i nabavke energenata (što je uglavnom van njihove nadležnosti) s kojima se susreću. To dovodi do umanjenog interesa i mogućnosti za potencijalnim uštedama u tom segmentu. Ova tema bi svakako trebala biti predmet narednih koraka, prije svega kod dogradnje pravnog okvira.

 

Opšta ocjena svih prisutnih je da se ovakav proces obuka i usavršavanja treba ponavljati i proširivati sa tematikom i brojem učesnika.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply