Održana prva konferencija u Kantonu Sarajevo u okviru projekta „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj Federacije Bosne i Hercegovine“

Održana prva konferencija u Kantonu Sarajevo u okviru projekta „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj Federacije Bosne i Hercegovine“

U okviru projekta „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj Federacije Bosne i Hercegovine“, održana je 16.07.2020. prva konferencija pod nazivom „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo“, u organizaciji udružanja Energis uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Više od 35 stručnih osoba se sastalo sa ciljem razmjene ekspertize, analize trenutnog stanja u Kantonu Sarajevo i potencijala za unaprjeđenje kroz primjenu inovativnih rješenja za nisko – karbonski urbani razvoj.

Bosna i Hercegovina, pod uticajem industrijalizacije, prošla je kroz dinamičan socio-ekonomski razvoj koji je očitovan kroz proces brze i nekontrolisane urbanizacije i nemogućnosti planskih investicija u stambene zgrade, komunalnu i javnu infrastrukturu. Usljed koncentracije radnih mjesta i migracije stanovništva došlo je do brzog rasta populacije urbanih područja kao što je Kanton Sarajevo.

Visok stepen naseljenosti, manjak strateškog pristupa razvoju, te manjak svijesti građana o njihovom utjecaju na okoliš rezultirali su trendom rasta stepena zagađenosti i etiketiranjem Sarajeva kao grada sa najzagađenijim zrakom u čitavoj Evropi. Ovakav trend čini uvođenje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja efikasnim instrumentom za smanjenje karbonskog otiska i ostalih negativnih okolišnih uticaja, uz poboljšanje uslova života, čineći grad sigurnijim, stabilnijim i održivijim mjestom za život.

Na Platformi za nisko-karbonski razvoj Kantona Sarajevo svoje ideje predstavilo je 12 stručnih predavača iz uglednih konsultantskih kompanija, internacionalih i nevladinih organizacija, agencija, te ministarstava na kantonalnom i federalnom nivou. Kroz Platformu za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo, promovisana su tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i njihova šira upotreba od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora.

Nakon uspješno završene prve konferencije u Kantonu Sarajevo, Udruženje Energis nastavlja dalje sa pripremama sljedeće konferencije u Zeničko – dobojskom kantonu, koja će se održati 30.07.2020. u Hotelu Zenica.

Prijave su otvorene putem linka: https://docs.google.com/forms/d/19lUxHgbLzu5ZAb84Wl3227fib2yMQTrpMq9YmLeLSbs/edit.

Sponzori projekta: Westport Consulting, LANACO, Fabrika Cementa Lukavac

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu