Planirane elektrane na ugalj na Balkanu krše nove standarde EU

Planirane elektrane na ugalj na Balkanu krše nove standarde EU

Gotovo niti jedna nova elektrana na ugalj planirana na Zapadnom Balkanu neće ispunjavati nove, strožije standarde EU o zagađenju, upozorava se u novoj analizi organizacije CEE Bankwatch netvork objavljenoj ranije ovog mjeseca. Kompanije iz regije koje ne poštuju ni europske, ni lokalne propise, kasnije će, ako odmah ne reagiraju, imati još veće troškove zbog neusklađivanja sa novim standardima.

EU je krajem travnja usvojila nove tehničke standarde (LCP BREF) za velika postrojenja za sagorjevanje koji su zasnovani na najboljim raspoloživim tehnikama za kontrolu zagađenja zraka, vode i tla, kao i za limitiranje štetnih emisija plinova, koje se mora dostići primjenom tih tehnika.

Analiza mreže Bankwatch Network obuhvatila je osam postrojenja na ugljen ukupnog planiranog kapaciteta 2,6 GW u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori, plus postrojenje Stanari u BiH koje je počelo sa radom u rujnu 2016.

Planirana postrojenja su Tuzla 7, Banovići, Ugljevik III jedinice 1 i 2 u BiH, Kosova e Re na Kosovu, rekonstrukcija Oslomeja u Makedoniji, Pljevlja II u Crnoj Gori i Kostolac B3 u Srbiji, navela je ta mreža napominjući da je širom regije planirano još postrojenja, ali da su u ranoj fazi pripreme.

Utvrđeno je da u odnosu na limite za zagađenje zraka iz BREF, pet planiranih postrojenja ne ispunjava nove standarde dok za preostala tri nema dovoljno informacija. Kako se ističe u priopćenju, neispunjavanje standarda nije problem samo za zemlje u procesu pristupanja EU, koje će morati usvojiti propise Unije, već je problem i nepoštivanje domaćih zakona.

Većina vlada na Zapadnom Balkanu već je usvojila propise kojima je predviđeno da se LCP BREF koristi kao osnova za odobravanje novih projekata na ugalj i stoga će se ti standardi morati primjenjivati za nove elektrane čim kasnije ove godine oni stupe na snagu u EU.

Naravno, promotori projekata ne žele da im projekti kasne zbog preispitivanja i mjera za usklađivanje sa novim standardima ali će ih, ako to ne naprave sada, sve kasnije koštati još više“, upozorila je koordinatorica istraživanja Pippa Gallop.

Ona je rekla da su dodatni troškovi koje nameću novi standardi posljednji znak upozorenja za vlade da ugalj brzo postaje “nepodnošljiva odgovornost“.

Koordinatorica za energiju iz Bankwatcha Ioana Ciuta istaknula je da kompanije iz sektora električne energije na Zapadnom Balkanu sada imaju obavezu poštivanja pravila tržišta EU i da moraju napraviti više kako bi osigurale da njihove investicije budu financijski održive i “za budućnost“.

CEE Bankwatch Network je mreža pokreta i ekoloških grupa u centralnoj i istočnoj Europi koja prati i nastoji spriječiti sumnjive javne investicije pogubne za planet i dobrobit ljudi.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu