Počinje novi projekat: Together for Sustainability

Počinje novi projekat: Together for Sustainability

Mladi studenti imaju potencijal da unaprijede međuetničku toleranciju i saradnju kroz rad ka istom cilju - povećavanju udjela obnovljivih izvora energije i održivom razvoju Bosne i Hercegovine, koji će im biti omogućen kroz projekat "Zajedno za održivost".

Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti, zajedno sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, najavljuje novi projekat

 

„TOGETHER FOR SUSTAINABILITY“

„ZAJEDNO ZA ODRŽIVOST“

 

Osnovni cilj projekta je poboljšanje međuetničke tolerancije i suradnje mladih inženjera, uzrasta od 18 do 24 godina, koji se školuju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu kroz edukaciju, zajednički rad, vježbe i studijske posjete koje će im omogućiti da ostave po strani svoje razlike i da rade ka zajedničkom cilju – pružanju podrške održivom razvoju Bosne i Hercegovine, kroz povećanje udjela obnovljive energije u državi.

 

Glavne aktivnosti projekta „Zajedno za održivost“ su:

Organizacija kampa za 50 mladih studenta inžinjerskih fakulteta širom Bosne i Hercegovine na planini Vlašić u trajanju od 6 dana;

Organizacija seminara i radionica o obnovljivim izvorima energije (solar, hidro i biogas) i principima održivog razvoja;

Studijska putovanja na solarnu elektranu u Sarajevu, hidroelektranu u Tesliću i biogasnu elektranu u Laktašima;

Istraživanje međuetničkih odnosa, nivoa tolerancije i suradnje među studentima inžinjerskih fakulteta;

Kampanja podizanja svijesti o potrebi unapređenja međuetničkih odnosa i zajedničkog rada u svrhu osiguravanja održivog razvoja Bosne i Hercegovine.

 

U narednom periodu u okviru projekta „Zajedno za održivost“ bit će objavljen poziv za učešće studentima inžinjerskih fakulteta, te promocija projekta po univerzitetima širom Bosne i Hercegovine.

 

Projekat će biti implementiran u periodu od septembra 2018. godine do maja 2019. godine. Projekat „Zajedno za održivost“ je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, kroz „Program za Interetničko Pomirenje i Mlade – kampovi za mlade“.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu