Klijent

Toyota Fund for Europe

Godina

2012

CO2 Friends
Projekt CO2 Friends je studentsko natjecanje s ciljem smanjenja najmanje 5% ukupne potrošnje električne energije unutar odabranih fakulteta na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjaluci i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru). Konkurs je osmišljen da angažira studentske timove i omogući im da djeluju kao “energetska policija” – oni prate, štede i provode mjere koje će umanjiti potrošnju energije u okviru fakulteta i u konačnici spustiti karbonski otisak fakulteta.
Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Edukacija