Klijent

UNDP

Godina

2020 - 2021

Kreativne metode za održive poslovne inovacije malih i srednjih poduzeća MED područja – CreaInnovation

Projekt ima za cilj da dizajnira, pokrene i testira e-Labs za kreativne inovacije koji će uključivati regionalne i međuregionalne javne subjekte, studente, istraživače i menadžere, te da osmisli i testira strukturirane procese za nove vidove podrške inovacijama.

Kategorije
  • Edukacija