Klijent

Europska komisija - EuropeAid/132-796/L/ACT/BA

Godina

2012 - 2014

CO2 Friends
Generalni cilj je doprinijeti postizanju obaveznih ekoloških ciljeva iz EU od strane Energetskog sektora BiH, putem potpune primjene zakonodavnog i regulatornog okvira uvezi energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE).
Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Obnovljivi izvori energije
  • Edukacija