Klijent

Habitat for Humanity

Godina

2013 - 2014

REELIH
Cilj projekta je poboljšati životni standard u višestambenim zgradama u regiji. Fokusira se na razvoj regionalnih napora, resursa i mreža za rješavanje utjecaja rastućih cijena energije na kolektivno stanovanje. Učinit će to; prvo, razvojem održivih modela za odabrane višestambene zgrade u BiH. Opći ciljevi projekta su:
  • Kreirati ambijent za investiranje u energetsku efikasnost u domaćinstvima putem regionalne platforme za razmjenu znanja, podizanje svijesti i zagovaranje, adresiranje pristupa finansiranju, promocija poduzetničkih rješenja, razvoj poslova i dostupnost odgovarajućih tehničkih informacija.
  • Razviti i testirati modele finansiranja energetske efikasnosti: Kombinovanje kapitala i subvencija za domaćinstva sa nižim prihodima radi smanjenja potrošnje energije i troškova.
  • Razvoj nacionalnih institucionalnih kapaciteta: Poboljšanje upravljanja i održavanja kolektivnih stambenih jedinica od strane HOA-e i / ili drugih dionika.
  • Nacionalna platforma za razmjenu znanja – za podizanje svijesti i zagovaranje pristupa finansiranju; promocija poduzetničkih rješenja; razvoj posla; i odgovarajuće tehničke informacije za poboljšanje investicionog okruženja za energetsku efikasnost u stanovima.
  • Demonstracijski projekat – za podršku razvoju i testiranju primjenjivih modela (modela) uz finansiranje polugom za domaćinstva sa nižim prihodima.
Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Edukacija